Technik przemysłu mody

1. Technik przemysłu mody to zawód, który wymaga odpowiedniego przygotowania do wykonywania zadań zawodowych. Na rynku pracy brakuje pracowników z kwalifikacjami nabytymi w toku kształcenia zawodowego. Produkcja odzieży w Polsce wchodzi w nowy etap rozwoju, w którym potrzebni są specjaliści w zawodzie przygotowani do realizacji zadań zawodowych związanych z projektowaniem wyrobów odzieżowych, wykonywaniem określonych modeli odzieży, organizacją procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych, szyciem odzieży na miarę, dokonywaniem poprawek krawieckich, a także planowaniem i realizacją działań związanych z marketingiem wyrobów odzieżowych.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Kwalifikacja 2: AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik przemysłu mody będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • kierownika produkcji, pracownika działu przygotowania produkcji, konstruktora odzieży,
 • technologa wyrobów odzieżowych oraz mistrza,
 • może też realizować zadania związane z promocją i dystrybucją wyrobów odzieżowych,
 • projektowaniem kolekcji oraz organizacją pokazów wyrobów odzieżowych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem oraz wykonywaniem wyrobów odzieżowych.

4. Technik przemysłu mody znajdzie zatrudnienie przy:

 • projektowaniu wyrobów odzieżowych,
 • obsługiwaniu maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • opracowywaniu dokumentacji wyrobów odzieżowych,
 • wytwarzaniu wyrobów odzieżowych,
 • organizowaniu i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • prowadzeniu działań związanych z marketingiem mody.

6.Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła wyposażona jest w niezbędny sprzęt i pracownie mogące kształcić i egzaminować w zawodzie technik przemysłu mody. W skład wyposażenia wchodzi między innymi:

 • pracownia projektowania i modelowania odzieży, w której znajduje się stanowisko do projektowania i modelowania form odzieży,
 • pracownia technologiczną,
 • pracownię odzieżową.

 

 

Komentarze są wyłączone.