Technik informatyk

« 1 z 2 »

1. Technik informatyk to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w zakresie gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy:

 • znajomość specjalistycznego języka i umiejętność tworzenia oprogramowania,
 • zarządzanie danymi i ich przekazywanie,
 • szyfrowanie systemów komputerowych i administrowanie nimi,
 • projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW,
 • znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.

2.  Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
Kwalifikacja 2: EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk uzyska następujące umiejętności zawodowe:

 • posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
 • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • konfiguracja sprzętu i oprogramowania,
 • posługiwanie się językami obsługi wybranych baz danych,
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku,
 • możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień elektrycznych grupy E do 1 kV niezbędnych do wykonania obwodów elektrycznych,
 • zdobycie uprawnień serwisanta komputerów firmy CISCO oraz certyfikat firmy ORACLE

4. Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:

 • firmy instalujące oprogramowanie i sieci internetowe,
 • firmy sprzedające sprzęt komputerowy,
 • wydawnictwa i drukarnie,
 • punkty serwisowe sprzętu komputerowego,
 • przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła ma do dyspozycji 4 pracownie komputerowe, w których odbywa się kształcenie zawodowe. Praktyka zawodowa przeprowadzana jest w renomowanych firmach i serwisach komputerowych na terenie województwa podkarpackiego .

Komentarze są wyłączone.