Szkoła branżowa I stopnia

BEM1. Elektromechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne jednoosobowe firmy.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • Kwalifikacja 1: EE.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

 3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie elektromechanika będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • prac montażowych i remontowych, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • praca elektromechanika wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.
 • w zawodzie elektromechanika konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.

4. Elektromechanik znajdzie zatrudnienie na stanowiskach:

 • montażu i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
 • montażu układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

5.Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła wyposażona jest w niezbędny sprzęt i pracownie mogące kształcić i  egzaminować w zawodzie elektromechanik. W skład wyposażenia wchodzi między innymi:

 • pracownia obróbki ręcznej i montażu mechanicznego,
 • pracownia elektrotechniki,
 • pracownię montażu i obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych, wyposażoną

BMOD1. Mechanik, operator maszyn do produkcji drzewnej to deficytowy zawód na lokalnym rynku pracy. Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją oraz obsługą jak również montażem, demontażem, użytkowaniem, diagnozowaniem , naprawą maszyn i urządzeń stosowanych  w przemyśle drzewnym.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • Kwalifikacja 1: MG.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik, operator maszyn do produkcji drzewnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania maszyn i urządzeń, kontrolowania i nadzorowania tych prac,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcji materiałów drzewnych,
 • prowadzenie bieżącej kontroli jakości surowców i produktów oraz przeglądy i konserwację maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej.

4. Mechanik, operator maszyn do produkcji drzewnej znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, w których wykorzystywane są maszyny np. tartakach, fabrykach mebli, stolarki budowlanej czy płyt drewnopochodnych, zakładach stolarskich zajmujących się renowacją mebli.
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła wyposażona jest w niezbędny sprzęt i pracownie mogące kształcić i  egzaminować w zawodzie elektromechanik. W skład wyposażenia wchodzi między innymi:

 • pracownię stolarską wyposażoną w narzędzia, maszyny i urządzenia do ręcznej i maszynowej obróbki drewna i tworzyw drzewnych.

Komentarze są wyłączone.