Rada SU

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

 

przewodnicząca: Dominik Świder

z-ca przewodniczącej: Magdalena Wiater

skarbnik: Klaudia Sokołowska

sekretarz: Bartłomiej Bizoń

Komentarze są wyłączone.