Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Prezydium Rady Rodziców

2018/2019

1.  Przewodniczący                  Kazimiera Duda

2.  Zastępca przew.                 Małgorzata Wiktor

3.  Skarbnik                             Dariusz Sokołowski

Komisja Rewizyjna

2018/2019

1. Przewodniczący                  Janusz Zygmunt

2. Zastępca przew.                  Renata Krajewska

3. Członek                                Sylwia Bochnak

Komisja do spraw wniosków i opinii

2018/2019

1. Członek                               Paweł Jurusik

2. Członek                               Teresa Sochacka

3. Członek                               Andrzeja Oleksy

Komentarze są wyłączone.