Pożegnanie absolwentów

W dniu 27 kwietnia 2018 w naszej szkole miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas czwartych technikum. Społeczność szkolna wraz z nauczycielami i przedstawicielami starostwa w osobie pani starosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego pani Bernadety Frysztak oraz członka zarządu pana Ryszarda Filipka uczestniczyli we Mszy Św. w kościele parafialnym pw. NNMP w Sędziszowie Młp., podczas której kazanie wygłosił ks. proboszcz Ryszard Lis. Po Mszy Św. uczniowie klas czwartych wraz z nauczycielami udali się na salę gimnastyczną, gdzie miało miejsce uroczyste pożegnanie. Absolwenci otrzymali nagrody i dyplomy za wyniki w nauce i pracę na rzecz szkoły, wysłuchali przemówienia i życzeń dyrektora Grzegorza Patro oraz pani starosty Bernadety Frysztak. Po wysłuchaniu montażu słowno-muzycznego maturzyści złożyli kwiaty na ręce wychowawców, starosty i dyrektora w podziękowaniu za ich pracę i wskazywanie właściwej drogi.  Tegoroczna akademia była przygotowana przez uczniów klas młodszych, którzy pożegnali swoich starszych kolegów nie tylko wierszem i piosenką, lecz także słodkim upominkiem. Tegorocznym absolwentom życzymy wszystkiego najlepszego! R.B.

« 1 z 17 »

Uroczystości na Górze Śmierci

W środę 25 kwietnia przedstawiciele ZST wzięli udział w corocznych Uroczystościach Patriotyczno-Religijnych na Górze Śmierci w Pustkowie. Kultywowanie pamięci o więźniach różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie wpisane jest w lokalną tradycję. 

« 1 z 2 »

Udział ZST w „Interaktywnym Pikniku Edukacyjnym”

W związku z realizacją projektu „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno – komunikacyjne” 120 uczniów naszej szkoły uczestniczących w projekcie zostało zaproszonych do udziału w „Interaktywnym Pikniku Edukacyjnym”, który odbył się w OENiPAS w Czudcu w dniu 25 kwietnia br. w godzinach od 8.00 do 12.00. Program obejmował udział w wykładzie otwierającym oraz aktywny udział w eksperymentach, grach i symulacjach na 60 stanowiskach wystawowych. Każdy z uczestników Pikniku otrzymał zestaw gadżetów oraz ciepły posiłek wraz z napojami. 

Wizyta przedszkolaków w pracowni fryzjerskiej ZST

16 kwietnia odwiedziły nas przedszkolaki wraz z opiekunami z Przedszkola nr 2 z Sędziszowa Młp. Uczennice Technikum fryzjerskiego z klasy  II F oprowadziły dzieci po naszych pracowniach, opowiedziały o swojej pracy na zajęciach w pracowni fryzjerskiej, pokazały dzieciom przybory i urządzenia fryzjerskie wykorzystywane podczas pracy: suszarki, nożyczki termiczne, maszynki do strzyżenia, Split  ender pro, szczotki i grzebienie oraz szampony, płyny i lakiery do włosów. Dzieci miały okazję przyjrzeć się różnym zabiegom fryzjerskim takim jak: farbowanie, strzyżenie czy mycie włosów, układanie fryzur. Popularnością cieszył się fotel z myjką. Niespodzianką był pokaz modelowania dziewczęcych i chłopięcych fryzur. Wielu przedszkolaków było chętnych do zmiany swojej fryzury poprzez loki, karby, warkoczyki oraz kolorowe pasemka.  Chętne dzieci siadały na fotele fryzjerskie i z przyjemnością oddawały się zabiegom. Niektóre dziewczynki mogły poczuć się jak prawdziwe klientki. Wszyscy wspaniale się bawili. Atmosfera była fantastyczna. Dla większości dzieci praca fryzjera i kosmetyczki okazała się ciekawym zajęciem ale każdy na własne oczy mógł zobaczyć, że praca ta wymaga również  siły i cierpliwości. Na zakończenie spotkania przedszkolaki zostały poczęstowane cukierkami. Każde dziecko wróciło do przedszkola zadowolone i radosne nie mogąc doczekać się zabawy w kąciku fryzjerskim. Serdecznie dziękujemy przedszkolakom za to że uczennice mogły  popracować i spełnić życzenia, wymagania młodego klienta. Opiekunowie Małgorzata Drozd i Ewelina Jaworek Cabaj.

Turniej Tenisa Stołowego

14-15 kwietnia odbył się XIX Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. Naszą szkołę reprezentowali w nim Aleksandra Majka, Katarzyna Majka, Mateusz Lis i pani Maria Parys. Nasi zajęli następujące lokaty:
Mateusz Lis- II miejsce wśród chłopców;
Katarzyna Majka- III miejsce wśród dziewcząt;
Maria Parys- III miejsce w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy! 

« 1 z 3 »

Spotkanie z Rodzicami

W dniu 16 kwietnia (poniedziałek) 2018 roku, o godzinie 16.00 odbędą się spotkania wychowawców klas z Rodzicami w wyznaczonych salach:

Klasa I ef – wychowawca Marek Bielak – sala A26,
Klasa I hd – wychowawca Anna Szeliga-Kuźniar – sala A24,
Klasa I m – wychowawca Sabina Kolbusz – sala A15,
Klasa II eh – wychowawca Barbara Twardowska – sala A8,
Klasa II f – wychowawca Małgorzata Drozd – sala A9,
Klasa II m – wychowawca Jerzy Marchlik – sala A4,
Klasa III ef – wychowawca Teresa Koszela – sala A29,
Klasa III mh – wychowawca Urszula Bassara- sala A10.

„Stop uzależnieniom i przemocy”

Tydzień przedświąteczny upłynął w naszej szkole pod hasłem „Stop uzależnieniom i przemocy”. W sumie w 12 godzinach warsztatów uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Warsztaty 26.03. i 28.03. poprowadziły mgr Renata Wojna i mgr Marta Grecka specjalistki terapii uzależnień i przemocy domowej. Pedagog

« 1 z 4 »

Jesteśmy Czeladnikami

W dniu 28.03.2018 roku w naszej  szkole odbył się egzamin czeladniczy w ramach projektu ” Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Egzaminem tym uczniowie ukończyli kurs fryzjersko- kosmetyczny. Kurs obejmował 120 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, wzięło w nim udział 11 uczestników. Gratulujemy uczestnikom zdanego egzaminu czeladniczego oraz uzyskania tytułu czeladnika w zawodzie fryzjer. Życzymy dalszych sukcesów zawodowych. T.K.

« 1 z 8 »

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego naboru partnera / partnerów
spoza sektora finansów publicznych
w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18

Powiat Ropczycko-Sędziszowski ogłasza otwarty nabór partnera / partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w konkursie zamkniętym nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18.
Nabór partnera prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U t.j. z 2017 r. poz. 1460, z późń. zm.).

ogłoszenie

regulamin

załącznik-formularz

Odwiedziny podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Dzisiaj odwiedziliśmy podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Życzenia Świąt Wielkanocnych przepełnionych Miłością, Dobrocią i Łaską Zmartwychwstałego Pana, delegacja uczniów złożyła na ręce personelu i chorych. Stroiki wykonane przez Kasię Toton i Kamila Sikorę niech będą wyrazem dobrego serca uczniów i umilą czas świąteczny chorym. Pedagog

« 1 z 2 »

Szkolny Konkurs Wielkanocny

W dniu 26.03. jury w składzie przewodniczący dyrektor Grzegorz Patro, pedagog Anna Szeliga Kuźniar, nauczyciele pani Anna Stawarz, pani Małgorzata Pieprzak, pani Barbara Twardowska, pani Urszula Bassara oraz pani Teresa Koszela wyłoniło zwycięzców Szkolnego Konkursu Wielkanocnego. I miejsce przypadło w udziale uczniowi klasy I hd Mikołajowi Knychowi za wykonanie dużego słomianego zająca świątecznego. Przyznano również dwa wyróżnienia uczennicy I ef Katarzynie Toton za pomysłowy sznurkowy koszyk i uczennicy klasy I hd Katarzynie Majce za kreatywną pisankę. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Wszystkie prace można podziwiać na szkolnej wystawie prac konkursowych przy bibliotece w bud.A. Pedagog

« 1 z 8 »

Wspomnienia z zagranicznej praktyki

Miesięczna praktyka dobiegła końca, a wspomnienia pozostaną na zawsze. W nocy z soboty na niedzielę z 4-tygodniowej praktyki zawodowej wróciła 22-osobowa grupa z Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp: 2 nauczycieli i 20 uczniów (6-w zawodzie technik fryzjer, 7-w zawodzie technik mechanik i 7-w zawodzie technik handlowiec). Uczniowie odbywali praktykę zawodową w Bradze w Portugalii. Podróż samolotem była z przesiadką we Frankfurcie. Lot nie był opóźniony, więc cała podróż przebiegała zgodnie z planem. W piątek przed odjazdem uczniowie brali udział wraz z innymi grupami z Turcji, Chorwacji, Słowenii i Polski w ceremonii rozdania Certyfikatów. Był poczęstunek oraz nauka narodowego tańca portugalskiego. Grupa wróciła szczęśliwa i pełna pozytywnych wrażeń. R.B.

Dzień otwarty w ZST

W czwartek 22 marca uczniowie gimnazjów z Sędziszowa Młp., Iwierzyc, Czarnej Sędziszowskiej, Zagorzyc, Ocieki, Wielopola Skrzyńskiego, Witkowic, Czekaja, Gnojnicy, Niedźwiady Dolnej i Górnej odwiedzili naszą szkołę. Poznali ofertę edukacyjną szkoły, zasady rekrutacji i otrzymali materiały rekrutacyjne. Obejrzeli również prezentację dotyczącą praktyk zagranicznych odbywających się w ramach projektu unijnego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, „Zawodowcy bliżej Europejskiego rynku pracy i usług”. Gimnazjaliści zobaczyli pracownie: fryzjerskie, mechaniczną, elektryczną i elektroniczną, stolarską oraz handlową, poznali tajniki zawodów oferowanych przez szkołę. Poznali również PZL Sędziszów S.A., pracodawcę współpracującego z naszą szkołą. Handlowcy przygotowali dla wszystkich odwiedzających słodki poczęstunek, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, a miłą niespodzianką był grill. Dużym zainteresowaniem cieszyły się jak zawsze usługi fryzjerskie. Dziękujemy Gimnazjalistom, Wychowawcom i Nauczycielom Gimnazjów za udział w „Dniu Otwartym”.

« 1 z 38 »

ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH – Konkurs plastyczny

Zachęcamy młodzież do udziału w konkursie, a także szerzenia wiedzy dotyczącej znaczków i klimatu w społeczności szkolnej.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczniów projektu znaczka pocztowego, który przedstawia konkretne sposoby ochrony klimatu do hasła RATUJEMY KLIMAT. Trzy najlepsze prace konkursowe zostaną wydane w formie znaczków pocztowych przez Pocztę Polską.

W załączeniu informacje na temat konkursu organizowanego przez Fundację BOŚ i Pocztę Polską

Relacja z praktyki w Portugalii

W sobotę 10 marca nasza grupa oraz grupy z Wodzisławia Śląskiego, z Ljubljany w Słowenii i z Antalyi w Turcji wyruszyły pociągiem z dworca tuż przy hotelu na jednodniowa wycieczkę do Porto. W Porto zaczęliśmy zwiedzanie od dworca, we wnętrzu którego na ścianach jest przedstawiona historia tego miasta. Następnie przeszliśmy na skwer w pobliżu pięknych budynków, ratusza. Stojąc przy pomniku Henryka Żeglarza słuchaliśmy opowieści naszych przewodników na temat historii miasta. Następnie chodziliśmy wąskimi uliczkami miasta, przeszliśmy się żelaznym mostem zaprojektowanym przez Gustava Eiffla, skąd mogliśmy rozkoszować się widokiem na miasto, które jest położone na wzgórzach. Niektórzy z nas zdecydowali się popłynąć statkiem po rzece, inni pojechać na górę kolejką. Porto nas oczarowało. Zmęczeni, ale i pełni wrażeń wróciliśmy do Bragii. W sobotę 17 marca odwiedziliśmy Viana do Castelo, a w niedzielę 18 marca w odpoczywaliśmy w Bradze. R.B.

zdjęcia w galerii

Rekolekcje wielkopostne

Zarządzenie   Nr 25/2017/2018    Dyrektora  Zespołu  Szkół  Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. z dnia 13 marca 2018r.
Rekolekcje wielkopostne będą odbywać się w dniach 19, 20, 21 marca 2018 roku w Kościele Parafialnym w Sędziszowie Młp. W tych dniach lekcje będą skrócone wg harmonogramu. Młodzież pod opieką nauczycieli uczących w danych klasach oraz katechety udaje się o godz. 10.30 do kościoła. Wychowawcy   i nauczyciele zobowiązani są do sprawowania opieki nad młodzieżą podczas rekolekcji.

Spotkanie z przedstawicielami władz gminy

W dniu 12 marca uczniowie klas drugich mieli okazję spotkać się z przedstawicielami gminy Sędziszów Małopolski do spraw obrony Cywilnej i wojskowości. Dowiedzieli się o zadaniach i powinnościach władz wobec obywateli w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia wojną. Także poznali zagrożenia jakie występują w gminie, i jak im zapobiegać. Na koniec dowiedzieli się jakie warunki muszą być spełnione, by zostać zawodowym żołnierzem. Prelekcja była zaplanowana w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. M.P.

« 1 z 2 »

Uwaga konkurs wielkanocny!

Ogłaszamy szkolny konkurs wielkanocny na stroik lub pisankę. Liczymy na Twoją kreatywność, estetykę wykonania pracy i oryginalność. Prace należy składać do 22 marca do biblioteki szkolnej. Szczegółowe informacje nt. konkursu u pedagoga szkolnego. Najładniejsze prace zostaną nagrodzone! Pedagog

Dzień Kobiet w ZST

Płci Pięknej w dniu jej święta składamy najserdeczniejsze życzenia! Samorząd Uczniowski.

« 1 z 6 »

Eliminacje Powiatowe III edycji Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy

Dnia 2 marca br. w podziemiach Ratusza Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim odbyły się Eliminacje Powiatowe III edycji Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy Zawsze Wierni. Organizatorem tego konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Sędziszowie Młp. i Starostwo Powiatowe w Ropczycach. Celem konkursu jest upowszechnianie literatury współczesnej o tematyce patriotycznej oraz szeroko rozumianą kulturę słowa. Naszą szkołę na ww. konkursie reprezentowali: Katarzyna Pieprzak uczennica klasy I technikum i Dominik Chłopek z klasy II technikum. Katarzyna zaprezentowała wiersz Ludwika Lubicz Wolskiego pt. Perepelniki. Autor tego wiersza , nieznany szerokiemu gronu odbiorców został zamordowany w Złoczowie przez Ukraińców. Natomiast Dominik przedstawił fragment opowiadania Zofii Kossak- Szczuckiej pt. Pod Zadwórzem o bohaterskiej bitwie z bolszewikami, którą to bitwę nazwano polskimi Termopilami. Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Uroczystość przebiegała w bardzo uroczystej i podniosłej atmosferze a przewodnim mottem konkursu były słowa Danuty Siedzikówny ps. Inka: „Powiedzcie mojej Babci, że zachowałam się jak trzeba”. M.D.

Tydzień praktyki już minął

We wtorek 27 lutego rozpoczęliśmy praktyki u lokalnych pracodawców w Bradze. W sobotę 3 marca nasza grupa Erasmus + wraz z naszym Portugalskim przewodnikiem Leandro wyjechała autokarem z Bragi do Lizbony i Fatimy. Lizbona powitała nas deszczem, ale nie było zimno. Nasze zwiedzanie zaczęliśmy od nabrzeża, gdzie mogliśmy podziwiać wspaniałą architekturę gotyckich i barokowych kościołów, byliśmy przy Pomniku Odkrywców, spróbowaliśmy przepysznej kawy i słynnych ciasteczek tzw. pasteis de belem w najlepszej cukierni w mieście istniejącej od 1837 roku. Później deszcz przestał padać i zrobiło się ciepło i słonecznie. Przeszliśmy ok. 10 km przepięknymi wąskimi uliczkami, podziwialiśmy też panoramę miasta i widok na zatokę i ocean z kilku tarasów. Zmęczeni, ale zadowoleni pojechaliśmy do Fatimy, gdzie mieliśmy okazję pomodlić się  oraz kupić pamiątki. R.B.

« 1 z 21 »

Gminne uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych

Również 4 marca w niedzielne przedpołudnie uczestniczyliśmy w uroczystościach gminnych ku czci Żołnierzy Wyklętych.

« 1 z 2 »

Powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2018 roku społeczność naszej szkoły brała udział w powiatowych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchody rozpoczęły się Mszą św. w kościele Miłosierdzia Bożego. Następnie wysłuchaliśmy krótkiego koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej i złożyliśmy kwiaty przed Memoriałem Sybiraków Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Sędziszów.

« 1 z 10 »

Wyjazd na lodowisko

W środę 28 lutego 2018 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Marii Parys i pana Wojciecha Czubochy doskonalili swoją technikę jazdy na łyżwach.

« 1 z 6 »

Projekt Zdrowie

28.lutego w naszej szkole młodzież klas I hd, II f, II eh, IV ef uczyła się zdrowego żywienia z dietetyczkami z Polskiego Centrum Dietetycznego – PROJEKT ZDROWIE. Uczniowie oprócz części warsztatowej mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji, określić swoją wagę, poziom tłuszczu, tkanki mięśniowej i wody oraz  wiek metaboliczny. Pedagog

« 1 z 2 »

Kurs kosmetyczno – fryzjerski

W Zespole Szkół Technicznych odbył się kurs kosmetyczno – fryzjerski w ramach projektu „Zawodowcy na start” realizowanego przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim oraz Powiatem Strzyżowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lat 2014-2020. W kursie brało udział 12 uczniów z klas w zawodzie technik usług fryzjerskich. W ramach kursu w wymiarze 120 godzin uczestnicy byli przygotowywani do egzaminu na czeladnika. Egzamin zewnętrzny na czeladnika odbędzie się 28 marca, a przeprowadzi go komisja z Izby Rzemieślniczej z Lublina. Egzamin przeprowadzany będzie w dwóch etapach: etap praktyczny (polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne) i etap teoretyczny (odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej). M.D.

« 1 z 11 »

ZST na Konferencji LIVE 2 LEAD

27.lutego uczniowie i nauczyciele ZST uczestniczyli w Miedzynarodowej Konferencji Live2Lead w MGOK w Sędziszowie Młp. Organizatorem Konferencji był współpracujący z naszą szkołą PZL Sędziszów S.A. oraz Urząd Miejski w Sędziszowie Młp Podczas tego niespełna jednodniowego, wypełnionego informacjami wydarzenia, uczestnicy spotkania zdobywali wiedzę, wiadomości i niezbędne inspiracje do tego, aby stawać się naturalnymi i skutecznymi liderami. Liderami, którzy realizują swoje zamierzenia, pomagając równocześnie innym rozwijać się i odnosić sukcesy. Pedagog

« 1 z 2 »

Pierwsze dni w Portugalii

Nasza grupa przyleciała do Portugalii w niedzielę 25 lutego na godzinę 13.00. Na lotnisku czekał na nas pracownik firmy Braga Mob z polską flagą, który zawiózł nas do hotelu. W hotelowej restauracji zjedliśmy dwudaniowy lunch. Po lunchu mieliśmy zakwaterowanie i  czas wolny.  Pomimo zmęczenia przeszliśmy się po mieście. Następnego dnia od godziny 10.00 czekał na nas przewodnik, by oprowadzić nas po Bradze, która jest trzecim co do wielkości miastem w Portugalii. Pogoda dopisywała (było słonecznie, +19 stopni), po lunchu wyruszyliśmy autokarem zwiedzać Bom Jesus, gdzie znajduje się Sanktuarium Dobrego Jezusa z Góry, gdzie mieliśmy okazję m.in. obejrzeć kaplice ze stacjami drogi krzyżowej oraz zejść po słynnych schodach. Wcześniej byliśmy w Someiro, gdzie w tutejszym sanktuarium jest wydzielona część poświęcona naszemu rodakowi papieżowi Janowi Pawłowi II. Byliśmy też w pięknym parku. Jutro kolejny dzień tym razem w pracy dla uczniów. Pozdrawiamy wszystkich ze słonecznej Portugalii. R.B.

« 1 z 4 »

Uczniowie ZST jadą do Portugalii

W sobotę 24.02. 2018 roku na 4-tygodniową praktykę zagraniczną wyjechała wraz z 2 opiekunami grupa 20 uczniów z technikum handlowego, mechanicznego i fryzjerskiego w ramach projektu unijnego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, „Zawodowcy bliżej Europejskiego rynku pracy i usług” nr projektu  2017-1-PL-KA102-036567. Uczniowie będą odbywać praktyki w zakładach na terenie Bragi. W poniedziałek będzie spotkanie z koordynatorami ze strony portugalskiej, zwiedzanie miasta i pobliskich miejsc turystycznych: Bom Jesus i Sameiro. We wtorek uczniowie udadzą się do swoich miejsc pracy. ŻYCZYMY IM UDANEJ PRAKTYKI. R.B.

« 1 z 2 »