Rekrutacja 2014/2015 !

Komisja rekrutacyjna informuje, iż po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego proponuje się utworzenie następujących kierunków kształcenia:

1. Technik mechanik.

2. Technik elektryk.

3. Technik usług fryzjerskich.

4. Technik technologii drewna – nowy kierunek.

Listy kandydatów przyjętych do ZST zostaną wywieszone w dniu 8.07.14 r. o godzinie 10 00.

Przypominamy że rekrutacja w ZST trwa cały rok.

Bliższych informacji będzie można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz numerem 17 22 16 424.

ZST uzyskał certyfikat Bezpiecznej szkoły!

Miło nam poinformować, że nasza szkoła po raz drugi  zdobyła tytuł „Bezpiecznej Szkoły” w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Równocześnie utrzymaliśmy członkostwo w „Ogólnopolskim Klubie „Bezpieczne Szkoły”. Organizatorem konkursu była Fundacja Państwo Obywatelskie oraz redakcja miesięcznika „Perspektywy Europejskie” przy wsparciu komitetu honorowego, w którym znaleźli się m.in.: przedstawiciele sejmu, senatu, członkowie rządu, rektorzy wyższych uczelni, kuratorzy oświaty, wojewodowie, prezydenci miast i marszałkowie sejmików.

Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia – obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs  służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

W konkursie uczestniczyła cała społeczność szkolna ZST. Zorganizowano debaty ,konkursy uczniowskie, spotkania ze specjalistami m.in. policjantkami, psychologiem, psychoterapeutami i dietetykiem. Przeprowadzono liczne akcje profilaktyczne, pogadanki z pedagogiem i wychowawcami w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

       Więcej informacji o „Ogólnopolskim Klubie „Bezpieczne Szkoły” można znaleźć na stronie: http://bezpieczna-szkola.com/uploads/regulamin.pdf

Dzień Dziecka

We wtorek 3.06.2014 r. w ZST odbędzie się „Dzień Dziecka”.

Harmonogram dnia:

8:30 wyjście młodzieży z opiekunami na stadion Lechii (zbiórka bud. A)

8:45 -10:30 rozgrywki sportowe(stadion)-odpowiedzialni P.Kardyś, M.Parys,

I. Kasperska.

Powrót do bud. B pod opieką nauczycieli.

10:35 -12:35 seans filmowy (sala gimnastyczna bud.B)

Dodatkowe atrakcje :

  • Zawody wędkarskie – odpowiedzialni W. Czubocha, J. Marchlik
  • Grill -odpowiedzialni M. Skiba, E. Rosa, B. Kozak

Skarbnicy klasowi zobowiązani są do zebrania po 3 zł /uczeń do piątku(30.05.2014 r.)

i przekazania pieniędzy wychowawcy.

Opiekunowie klas ,nauczyciele :

I ef – M.Dybka,M.Drozd,R.Białek

I hm – J.Flisak, A.Błażej, M.Parys

II em – B.Feret, A.Kołodziej ,P.Kardyś

II fi – A.Szeliga – Kuźniar, B.Twardowska

III fi – T.Koszela, U.Bassara, A.Tokarz

III em – B.Frysztak, M.Bielak, B.Peszko

W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych obchody Dnia Dziecka odbędą się w bud.B (od 8:30).

„Spacer po prawie” – spotkanie młodzieży z prawnikiem

3 kwietnia 2014 roku w ZST w Sędziszowie Młp odbyły się zajęcia  pn. Spacer po prawie.Zajęcia poprowadziła radca prawny pani Inga Serafin. Celem zajęć było uświadomienie uczniom ,że przestrzeganie prawa to obowiązek każdego ,także ucznia. Prowadząca zajęcia po ciekawej prelekcji i równie interesującym filmie odpowiadała na pytania młodzieży.

  Zobacz Zdjęcia

 A.Sz.Kuźniar

Akademia CISCO

logo-cisco

W 1997 roku firma Cisco – Światowy lider w rozwiązaniach internetowych – uruchomiła program Akademii Sieciowej. Program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. W ponad 150 krajach wiedzą w ramach akademii zdobywa obecnie około 600 000 uczniów i studentów a ponad 2 500 000 osób ukończyło już szkolenia akademii. Sprawiło to, że marka Akademii Sieciowej jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na światowym rynku edukacyjnym.

Od kilku lat w Zespole Szkół Technicznych działa Lokalna Akademia Cisco. Dzięki której możemy szkolić i wydawać międzynarodowe certyfikaty uczniom naszej szkoły.

Program Akademii Sieciowej jest stale i na bieżąco aktualizowany. Chodzi o to, aby uczestnicy kursów uzyskiwali wiedzę odpowiadającą aktualnemu stanowi techniki. Jednocześnie program zakłada stałe kontakty pomiędzy Cisco i akademiami prowadzącymi zajęcia kursowe. Taka dwustronna komunikacja pozwala na uaktualnianie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań rynku pracy.
Materiały dydaktyczne zawierają pełny opis teoretyczny ilustrowany licznymi przykładami (m. in. tak e w formiePrzekazywany program jest podzielony na lekcje. Każdy ze uczestników kursów może na bieżąco kontrolować swoje postępy przez wykonywanie testów sprawdzających.
Program Akademii Sieciowej realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-nauczanie). Centralny serwer edukacyjny 
cisco.netacad.net udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo serwer umożliwia bieżące testowanie nabytej wiedzy, Śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.

W ramach Lokalnej Akademii Cisco oferujemy:
1. Dostęp do profesjonalnych materiałów szkoleniowych na kursie „Podstawy technologii IT”
2. Zdobycie cenionego zawodu „Serwisant komputerów” oraz profesjonalnej wiedzy z zakresu informatyki
3. Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia
3. Stały dostęp do platformy e-learningowej i najnowszych wersji kursów
4. Pomoc firmy Cisco w znalezieniu pracy (poprzez platformę rekrutacyjną)

Instruktor Lokalnej Akademii Cisco

mgr inż. Marcin Kołodziej