Nauczyciele

Imię i nazwisko Nauczane przedmioty
1 Urszula Bassara matematyka
2 Renata Białek język angielski
3 Marek Bielak przedmioty zawodowe – technik elektryk
4 Sabina Urbanek
język polski, biblioteka
5 Wojciech Czubocha język angielski
6 Małgorzata Drozd przedmioty zawodowe – technik usług fryzjerskich
7 Marta Dybka język polski
8 Bożena Feret informatyka, przedmioty zawodowe – technik handlowiec
9 Elżbieta Bochenek
przedmioty zawodowe – technik handlowiec
10 Anna Stawarz historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, wiedza o kulturze
11 Ewelina Jaworek-Cabaj przedmioty zawodowe – technik usług fryzjerskich
12 Paweł Kardyś wychowanie fizyczne
13 Maria Parys wychowanie fizyczne
14 Sabina Kolbusz biologia, informatyka
15 Andrzej Kołodziej religia, wychowanie do życia w rodzinie
16 Marcin Kołodziej przedmioty zawodowe – technik elektryk, zajęcia praktyczne
17 Teresa Koszela przedmioty zawodowe – technik usług fryzjerskich
18 Paweł Koźlak przedmioty zawodowe – technik technologii drewna
19 Krzysztof Kubik przedmioty zawodowe – technik mechanik
20 Jerzy Marchlik przedmioty zawodowe – technik mechanik
21 Ks. Paweł Pietraszek
religia
22 Agata Subczak chemia
23 Grzegorz Patro bhp, informatyka, przedmioty zawodowe – technik mechanik
24 Małgorzata Pieprzak język niemiecki, biblioteka
25 Edward Rosa przedmioty zawodowe – technik elektryk
26 Marcin Skiba przedmioty zawodowe – technik elektryk
27 Anna Szeliga-Kuźniar pedagog, podstawy przedsiębiorczości
28 Henryk Zięba, Monika Skiba
fizyka
29 Barbara Twardowska język niemiecki, język angielski
30 Dominik Wiech
matematyka

Komentarze są wyłączone.