POWER

Rozpoczynamy realizację projektu w ramach programu POWER pt. „Mobilna kadra i mobilni uczniowie na międzynarodowym rynku pracy”.

Kwota dofinansowania (100%) projektu: 364 212,72 zł.

W ramach projektu przewidziano do realizacji dwa rodzaje działań:

  1. Udział 5 nauczycieli zawodu w tzw. Job shadowing (termin realizacji 10.02 – 16.02.2019)
  2. Udział 30 uczniów klas trzecich w praktykach zagranicznych (termin realizacji 17.03 – 13.04.2019):
    1. 15 uczniów (technik handlowiec, technik elektryk, technik technologii drewna) w Portugalii – partner projektu Braga Mob
    2. 15 uczniów (technik mechanik i technik usług fryzjerskich) w Niemczech – partner Vitalis Gmbh.

 

Komentarze są wyłączone.