Leonardo da Vinci 2013

Zespół Szkół Zawodowych w Sędziszowie Młp. złożył w  2013r., w ramach programu Leonardo da Vinci, do Narodowej Agencji w Warszawie wniosek o realizację projektu mobilności pt.”Profesjonalny informatyk”.
Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” , który wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, promuje mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ma na celu zwiększanie przejrzystości i uznawalności kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich.
W wyniku selekcji nasz wniosek w maju 2013r. został zakwalifikowany do realizacji.
Projekt przewiduje zorganizowanie i przeprowadzenie w 2014 r. czterotygodniowych praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach w Lipsku.
Na zagraniczne praktyki wyjedzie terminie od 16 marca 2014 do 12 kwietnia 2014 r. 10 uczniów z III klas Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. kształcących się w zawodzie technik informatyk.
Na miejscu z uczniami będzie obecny opiekun, zadaniem którego będzie monitorowanie przebiegu praktyk, pomoc w adaptacji w międzykulturowym środowisku oraz opieka nad uczniami.

Główne cele projektu :

  • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników projektu,
  • nabycie kwalifikacji przez uczestników, kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,
  • nabycie przez uczestników nowej wiedzy teoretycznej i praktycznej,
  • wzmocnienie, wysoko cenionej przez pracodawców umiejętności posługiwania się językiem obcym,
  • wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się nie tylko na regionalnym, ale i na europejskim rynku pracy,
  • podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,
  • wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym;
  • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów kraju partnerskiego (Niemcy)

Przed wyjazdem uczniowie będą uczestniczyli w intensywnym kursie języka niemieckiego zawodowego. W czasie zajęć kulturowych zapoznają się, tradycjami i kulturą Niemiec. Odbędą się także zajęcia z pedagogiem oraz przygotowanie zawodowe.
Projekt jest odpowiedzią na potrzebę właściwego przygotowania młodzieży do podjęcia aktywności zawodowej i powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. ZST chce poprzez realizację projektu odpowiednio przygotować uczniów do podjęcia aktywności zawodowej oraz przygotować młodych techników do podejmowania zadań w różnych warunkach ekonomicznych  i społecznych.

Rekrutacja do projektu

W dniu 12 czerwca 2013 rozpoczyna się rekrutacja uczniów chcących wyjechać na praktykę zawodową do Niemiec w ramach projektu „Profesjonalny informatyk”, w całości finansowanego  ze środków unijnych.
W obecnej fazie rekrutacji mogą brać udział  uczniowie klasy 2fi (kierunek technik informatyk). Formularze rekrutacyjne są dostępne u wychowawcy klasy oraz u koordynatora projektu w sali a14. Należy je wypełnić i złożyć w biurze projektu (sala a14) do dnia 21 czerwca . Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone dnia 28 czerwca 2013r. Regulamin rekrutacji jest dostępny  na gazetce szkolnej w holu obok sali A14.
Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału projekcie zobligowani są do udziału w przygotowaniu pedagogiczno-kulturowo-językowo-zawodowym, które odbywać się będzie w godzina popołudniowych od września 2013 do lutego 2014.
Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu – pani Bożeny Feret (sala a14).

I już po praktyce…

Uczniowie klasy III i (informatycy) odbywali swoją miesięczną praktykę zawodowąw terminie od 16.03.-12.04.2014 w Schkeuditz koło Lipska. Firma Vitalis pełniąca w projekcie rolę organizacji przyjmującej była odpowiedzialna za całokształt pobytu beneficjentów oraz organizację ich praktyki.
Grupa 10 uczniów 12 marca 2014 r. późnym popołudniem dotarła na Gut Wehlitz, gdzie zostali przywitani przez przedstawicieli firmy Vitalis i zakwaterowani w pokojach. Następnie pani Małgorzata Worona przedstawiła w skrócie zaplanowany program stażu na ich czterotygodniowy pobyt w Niemczech, zapoznała z zasadami obowiązującymi w miejscu ich zakwaterowania, przekazała istotne informacje na temat okolicy i środków transportu, zaopatrzyła wszystkich w mapy oraz przedstawiła możliwości spędzania czasu wolnegow okolicy. Wieczorem, po obiadokolacji, oficjalnie wszystkie grupy powitał dyrektor firmy Vitalis, pan Ralf Gesicke.
Następnego dnia uczestnicy mieli okazję zaznajomić się z miejscem swojego pobytu na najbliższe 4 tygodnie. W tym celu udali się do centrum Lipska. Wycieczka rozpoczęła się od Dworca Głównego, który poprzez swoją nietypową architekturę i atmosferę oferuje również klientom możliwości robienia zakupów w trzypoziomowym centrum handlowym. Następnie spacerując uczniowie mogli poznać najciekawsze zabytki miasta: Piwnicę Auerbacha, kościół św. Mikołaja, Stary Ratusz, Nowy Ratusz, Plac Augusta, Operę, Teatr Nowy. Po południu odbyły się warsztaty z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności na terenie Niemiec.
We wtorek 14 marca stażyści rozpoczęli swój pierwszy dzień praktyk w firmie Robotron. W towarzystwie przedstawiciela firmy Vitalis udali się środkiem komunikacji miejskiej do firmy Robotronw Lipsku. Tam instruktor, odpowiedzialny za przebieg praktyk, zapoznał stażystów z przepisami bhp, systemem szkolnictwa zawodowego w zakresie informatyki w Niemczech oraz przedstawił plan realizacji stażu na najbliższe 4 tygodnie. Zapowiadało się bardzo ciekawie…
Kolejne dni upływały w podobny sposób: wcześnie rano śniadanie, wyjazd do firmy Robotron, gdzie stażyści uczyli się między innymi: budowy światłowodów, testowania światłowodów, instalacji maszyny wirtualnej, pracy na Windows Server 2008. Przysłowie: „Übung macht den Meister” – ćwiczenie czyni mistrza, było tutaj jak najbardziej na miejscu i zgodnie z nim uczestnicy, czasami metodą prób i błędów, wykonywali kolejne polecenia swojego instruktora. W celu realizacji założeń projektu odbyły się dwie wycieczki zawodoznawcze do fabryki czekolady Halorren w Halle oraz do fabryki BMW przedstawiające zastosowanie informatyki produkcyjnej w przedsiębiorstwie.

« 1 z 16 »

Po całodziennej pracy w centrum był czas na przyjemności. Popołudnia i wieczory upływały uczestnikom w bardzo miłej atmosferze. W związku z tym, że w tym samym czasie firma Vitalis gościła u siebie również inne grupy nie tylko z Polski, ale również z Portugalii, Chorwacji, Słowenii, Wielkiej Brytanii, uczestnicy mieli okazję wykazać się swoim „komunikatywnym” j. niemieckim i j. angielskim, co niekiedy sprowadzało się do bardzo śmiesznych i dwuznacznych sytuacji. Uczestnicy przekonali się, że w dzisiejszych czasach świat jest dla wszystkich otwarty, a języki obce to podstawa. Po obiadokolacji organizowaliśmy dziewczętom i chłopcom wspólne wyjścia m.in. na kręgle, bilard, piłkę plażową, gokarty, paintball, basen. Na terenie ośrodka mieli możliwość grania w bilard, x – box’a.
W pierwszą sobotę pobytu, firma Vitalis zorganizowała jednodniową wycieczkę do Drezna, gdzie przewodnik oprowadził ich po mieście przedstawiając znane na całym świecie zabytki: Zwinger, Frauenkirche – kościół podczas wojny zupełnie zniszczony, a następnie z darowizn odbudowany i ponownie w 2005r. poświęcony, plac Altmark, ulicę Praską (Prager Straße, kościół Maryi Panny, Operę Sempera, kościół Hofkirche, zamek, malowidło grafitowe zwane Pochodem Książęcym. Ostatnim etapem wycieczki było zwiedzenie nowoczesnego Muzeum Techniki.
Kolejny weekend upłynął nam na dwudniowej wycieczce do Berlina. Grupa została zakwaterowana w jednym z berlińskich hoteli, znajdującym się przy samym Dworcu Głównym. Berlin wywarł na uczestnikach, jak sami stwierdzili, niesamowite wrażenie. Podczas tych niezapomnianych dwóch dni zwiedzili pod opieką przewodnika najważniejsze zabytki stolicy Niemiec oraz zobaczyli najciekawsze jej miejsca: Plac Poczdamski z resztkami muru berlińskiego, Reichstag (siedzibę niemieckiego parlamentu), Bramę Brandenburską, Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma, Alexanderplatz, Muzeum Techniki, muzeum figur woskowych Madame Tussaud.
Ostatni weekend uczniowie klasy III i mogli wykorzystać na zwiedzeniu Lipska i okolic „na własną rękę”.W sobotę mieli możliwość zwiedzania  lipskiego Zoo, które m.in. ze względu na swój tematyczny podział (na kontynenty), robi wrażenie na wszystkich swoich gościach.

« 1 z 30 »

Wyjazd do Polski zbliżał się niestety wielkimi krokami… Ostatnie dni pobytu w Niemczech uczestnicy wykorzystali na samodzielne wyprawy do Lipska i okolic m.in. na ostatnie zakupy. W dniu wyjazdu zajęli się sprzątaniem i pakowaniem. W piątek 11 kwietnia odbyło się spotkanie z panem Ralfem Gesiecke oraz panią Małgorzatą Woroną,  którzy pożegnali uczestnikom, podziękowali za współpracę, krótko podsumowali ich miesięczny pobyt w Niemczech oraz wręczyli certyfikaty potwierdzające odbycie praktyki zagranicznej, realizowanej w ramach programu Leonardo da Vinci „Profesjonalny informatyk”. Zarówno pan Gesiecke, jak i inni pracownicy firmy Vitalis bardzo pozytywnie wyrażali się o uczniach, co dla mnie jako koordynatora projektu i przedstawiciela grona pedagogicznego Zespołu Szkół Technicznych, jest niewątpliwie powodem do dumy. Dziewczęta i chłopcy godnie reprezentowali w Niemczech szkołę i zostaną tam zapamiętani jako sympatyczni, kulturalni i pracowici uczniowie, którzy świetnie radzą sobie nie tylko w dziedzinie informatyki, ale również dobrze posługują się w językami obcymi i potrafią odnaleźć się czasami w nietypowych sytuacjach życia codziennego za granicą.
Z satysfakcją mogę stwierdzić, że cele projektu zostały zrealizowane. Pobyt w Niemczech przyczynił się nie tylko do poprawy umiejętności chłopców z zakresu informatyki oraz języków obcych, ale również do poznania kultury naszych sąsiadów, do zwiedzenia ciekawych miejsc w Niemczech, do nauki samodzielności i podejmowania odpowiedzialności za własne czyny, poznania nowych ludzi, zintegrowania się z grupą. Wszyscy uczestnicy projektu wrócili do Polski bardzo zadowoleni, pełni wrażeń, którymi z pewnością będą się dzielić ze swoimi kolegami i koleżankami jeszcze przez długi czas, bogatsi o nowe doświadczeni, które być może będą miały wpływ na ich dalsze losy.

Bożena Feret – koordynator projektu

Konferencja podsumowująca

W  środę 21 maja 2014r. w auli ZST odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Profesjonalny informatyk”.
• Konferencja przebiegała według następującego porządku:
• Powitanie gości przez dyrektora ZST,
• Prezentacja projektu i jego rezultatów przez koordynatora projektu
• Wystąpienia zaproszonych gości
• Projekcja filmu ze stażu w Niemczech
• Wrażenia uczestników z odbytego stażu
• Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w stażu
Konferencję rozpoczął dyrektor ZST od powitania przybyłych gości tj.: Pani Barbary Król – dyrektora Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym, pracodawców na czele
z panem Bogusławem Satławą prezesem PZL Sędziszów, Marty Siempińskiej, właścicielki salonu fryzjerskiego Luqero, Grzegorza Chodaka, właściciela firmy komputerowej „Comax”, uczestników projektu i potencjalnych beneficjentów programu Erasmus+.
Następnie koordynator projektu Bożena Feret przedstawiła główne cele i założenia projektu. Wskazała rezultaty jakie w wyniku realizacji projektu udało się osiągnąć.
Następnie w imieniu pracodawców głos zabrał pan Bogusław Satława, który w przypomniał o porozumieniu podpisanym pomiędzy PZL Sędziszów i ZST, w ramach którego uczniowie ZST mogą odbywać praktyki i staże w firmie oraz mają pierwszeństwo w przyjęciu do pracy. Słowa te skierował szczególnie do uczestników projektu, którzy już za rok będą szukać swojej pierwszej pracy. Niewątpliwie zagraniczne doświadczenie będzie dla nich stanowić duży atut.
Następnie głos zabrała Pani Barbara Król, dyrektor Wydziału Edukacji, która podkreślała dobra współpracę przy realizacji projektu i przypomniała, że staże zagraniczne wpisują się w Strategię Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na lata 2007 – 2020.
Uczniowie: Magdalena Cabaj i Filip Zawiślak dokonali podsumowania stażu ze strony uczestników przedstawiając korzyści płynące z niego dla nich jako uczniów, młodych ludzi i przyszłych pracowników.
Ostatnim punktem programu było wręczenie przez Dyrektora Szkoły certyfikatów potwierdzających udział w projekcie.
Dokument Europass Mobilność potwierdzony przez zakłady pracy i Krajowe Centrum Europass zostanie wręczony uczestnikom w późniejszym terminie.
Konferencję zakończyło wystąpienie Pana Dyrektora Grzegorza Patro, który podsumował realizację projektu oraz wskazał atuty wynikające z odbycia zagranicznego stażu przez uczniów technikum informatycznego, takie jak, dostęp do nowoczesnych technologii, nawiązanie kontaktów zagranicznych, wzrost umiejętności językowych.

« 1 z 3 »

Komentarze są wyłączone.