Rekrutacja 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

 

Technikum

Od roku szkolnego 2019/2020 nauka w technikum dla absolwentów gimnazjum trwa 4 lata, natomiast dla absolwentów szkół podstawowych 5 lat.  Technikum przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Absolwenci technikum mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych oraz na studiach wyższych. W technikum realizowane są przedmioty ogólnokształcące ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. W poszczególnych zawodach są to:
j. angielski, biologia – technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich
matematyka, informatyka – technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik automatyk
fizyka, informatyka – technik mechanik
matematyka, fizyka – technik technologii drewna, technik chłodnictwa i klimatyzacji
j. angielski, matematyka – technik handlowiec .

Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia

Kształcenie w niej będzie realizowane w zakresie jednej kwalifikacji i potrwa 3 lata. Podczas nauki będzie można zdobyć dodatkowe umiejętności na kursach (np. spawalniczych, elektrycznych). Uczniowie odbędą płatną praktykę zawodową w zakładach pracy, które zapewniają absolwentom pierwszeństwo w zatrudnieniu.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu, uczeń uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe I stopnia i wykształcenie zasadnicze.
Następną perspektywą kształcenia jest szkoła branżowa II stopnia, która będzie trwała 2 lata, a jej absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, otrzyma świadectwa dojrzałości oraz możliwość podjęcia nauki na studiach wyższych.

Komentarze są wyłączone.