2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków kształcenia w roku szkolnym 2020/2021

Technikum

Od roku szkolnego 2020/2021 nauka w technikum dla absolwentów szkół podstawowych trwa 5 lat.  Technikum przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Absolwenci technikum mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych oraz na studiach wyższych. W technikum realizowane są przedmioty ogólnokształcące ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

 • technik informatyk
 • technik elektryk
 • technik usług fryzjerskich
 • technik mechanik
 • technik technologii drewna
 • technik handlowiec
 • technik teleinformatyk
 • technik elektronik
 • technik przemysłu mody
 • technik logistyk
 • technik reklamy

Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia

Kształcenie w niej będzie realizowane w zakresie jednej kwalifikacji i potrwa 3 lata. Podczas nauki będzie można zdobyć dodatkowe umiejętności na kursach (np. spawalniczych, elektrycznych). Uczniowie odbędą płatną praktykę zawodową w zakładach pracy, które zapewniają absolwentom pierwszeństwo w zatrudnieniu.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu, uczeń uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe I stopnia i wykształcenie zasadnicze.
Następną perspektywą kształcenia jest szkoła branżowa II stopnia, która będzie trwała 2 lata, a jej absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, otrzyma świadectwa dojrzałości oraz możliwość podjęcia nauki na studiach wyższych.

Komentarze są wyłączone.