Informacje

Informacja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ropczycach
o zaplanowanych działaniach na rzecz rodziców i uczniów

 

Harmonogram spotkań warsztatowych dla rodziców
„Podnoszących kompetencje rodzicielskie”
EDYCJA II (drugi semestr roku szkolnego 2017/2018)
Godzina spotkań: 15:30-17:00

I spotkanie 26.03.2018 r. „Techniki skutecznego wydawania poleceń”
II spotkanie 09.04.2018 r. „ABC trudnego zachowania”
III spotkanie 23.04.2018 r. „System pochwał i nagród”
IV spotkanie 07.05.2018 r. „Wprowadzenie systemu norm i zasad domowych”
V spotkanie 21.05.2018 r. „Kary i konsekwencje”
VI spotkanie 04.06.2018 r. „Jak postępować z agresją dziecka”
VII spotkanie 18.06.2018 r. „Dziecko nadpobudliwe w szkole – jak współpracować ze szkołą”.

Zapisy na warsztaty do 19 marca, grupa maksymalnie 15-osobowa, obowiązuje kolejność zgłoszeń (mogą brać udział obydwoje rodzice).

Komentarze są wyłączone.