Dlaczego my?

Dobry zawód, to pewniejsza przyszłość

W ZST zdobędziesz zawód, rozwiniesz swoje umiejętności
i poznasz wspaniałych ludzi!                 

Nasza szkoła jest placówką, która w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej odwołuje się  do autorytetu Patrona – prof. Karola Olszewskiego i Świętego Jana Pawła II. Szczególnie cennymi wartościami, które wynikają z przesłania naszego patrona, z jego działalności naukowej, przekazywanymi uczniom są: miłość, prawda, szacunek, rozwój intelektualny, społeczny i duchowy.
Absolwent naszej szkoły, zgodnie z jej misją i wizją oraz standardami edukacyjnymi posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dalszą edukację lub podjęcie pracy. Ma bardzo dobre przygotowanie, teoretyczne i praktyczne, do wykonywania zawodu zgodnego z potrzebami rynku pracy, takiego jak: technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik elektronik, technik technologii drewna. Rozumie potrzebę służby ojczyźnie, dostrzega piękno przyrody i w sposób odpowiedzialny korzysta z zasobów środowiska naturalnego. Wychowujemy ku wartościom, ku dobru, pięknu i prawdzie. Kształtujemy osobowość i charakter wychowanków w odwołaniu do myśli chrześcijańskiej i humanistycznej.
Realizujemy projekty, warsztaty, które rozwijają pasje, zainteresowania i zdolności naszych uczniów. W ramach programu „Erasmus +” młodzież wyjeżdża na praktyki zagraniczne i udowadnia, że potrafi komunikować się w co najmniej jednym języku obcym.
Jesteśmy szkołą z tytułami: „Szkoła promująca zdrowie”, „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. W naszej placówce wszyscy czujemy się bezpiecznie, ponadto preferuje się w niej zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Mamy młodych odkrywców i wynalazców, zwłaszcza w dziedzinie technicznej. Nauczyciele w dobrze wyposażonych pracowniach prowadzą zajęcia dla uczniów gimnazjum.

Poniżej zamieszczamy linki do filmów o ZST, które powstały
na
przestrzeni kilku lat!
 

Warto również zobaczyć!

Zapraszamy do naszej szkoły !

 

 

Komentarze są wyłączone.