Otrzęsiny klas pierwszych – 2015

SAM_1000Dnia 25 września w Zespole Szkół Technicznych odbyły się otrzęsiny klas pierwszych. Był to dzień, w którym uczniowie klas pierwszych zmagali się z różnymi trudnościami i zabawami. Przygotowaniem otrzęsin jak co roku zajął się Samorząd Uczniowski. Pomysłów na tę imprezę zawsze jest mnóstwo. SU na zebraniach wybiera te, które są najzabawniejsze, a jednocześnie nieszkodliwe dla uczniów. W tym roku szkolnym poddaliśmy naszych pierwszaków kilku próbom plastycznym, wokalnym, sprawnościowym i tanecznym. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji pomiędzy klasami pierwszymi czuwało Jury w składzie: pani pedagog Anna Szeliga-Kuźniar, pani opiekun SU Ewelina Jaworek-Cabaj i przewodnicząca SU Klaudia Kula. Zarówno klasa 1ef jak i klasa 1mh chętnie uczestniczyły w przygotowanych dla nich konkurencjach. Lepszą okazała się klasa 1ef. Dzięki zaangażowaniu i współpracy całej klasy uczennice i uczniowie 1ef wygrali dzień bez pytania.

Samorząd Uczniowski dziękuje pierwszakom za udział w zabawie. Jednocześnie pragniemy Was zapewnić, że zawsze możecie liczyć na naszą opiekę i koleżeńską pomoc.

Zobacz zdjęcia

Żywe Muzeum

Dominik wsrod nagrodzonychW poniedziałek, 21 września, młodzież Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. uczestniczyła w grze dydaktycznej pod tytułem Żywe Muzeum. Kolejna edycja tej ciekawej imprezy, zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie oraz Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, zgromadziła ponad 730 uczestników. Zespoły uczniów, w grupach do 25 osób, wyposażone w mapki Rzeszowa i karty uczestnictwa musiały odnaleźć w mieście 7 punktów. Na każdym z nich czekała na nich „żywa historia”: uczestnicy wydarzeń związanych z powstaniem i działalnością Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, autentyczne druki, wyposażenie służące działalności związkowej. Uczniowie na punktach musieli wziąć udział w ciekawych zajęciach, związanych z wydarzeniami sprzed 35 lat i uzyskać pieczątki z kolejnymi częściami napisu SOLIDARNOŚĆ.

W sobotę, 28 września w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie nastąpiło podsumowanie gry i wręczenie nagród. Z naszej szkoły nagrodę indywidualną otrzymał Dominik Kubik, uczeń klasy pierwszej (I ef). Kierownikiem wycieczki był nauczyciel historii, prof. Jan Flisak.

Zobacz zdjęcia

Konkurs Fryzjerski

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim wraz
z nauczycielami organizuje: Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski, który odbędzie się:
22.10.2015 r.

Prosimy o zgłoszenie do trzech uczestników z każdej szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.10.2015 r.

Uczestników można zgłaszać w następujący sposób:

  • w formie pisemnej na adres szkoły:

Zespół Szkół Technicznych
ul. Wyspiańskiego 2,
39– 120 Sędziszów Małopolski

  • telefonicznie pod numerem telefonu: 17 2216424
  • pocztą e-mail: zszadmin@pro.onet.pl

Organizatorzy:

Dyrektor szkoły: mgr Grzegorz Patro,

Nauczyciele przedmiotów zawodowych:
mgr Teresa Koszela, mgr Małgorzata Drozd, mgr Ewelina Jaworek-Cabaj

Konkurs pod patronatem:                                                                         

Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Patronat medialny:

Telewizja regionalna, Gazeta : Ziemia Ropczycka, Reporter, Głos Powiatu

Koszt uczestnictwa jednego ucznia wynosi 35 zł.

Wpłatę prosimy dokonać na nr konta: 47 8642 1139 2013 3905 2357 0003
Podkarpacki Bank Spółdzielczy
39-120 Sędziszów Małopolski
z dopiskiem: Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim

Do pobrania:

Regulamin Konkursu

Harmonogram konkursu

Oświadczenie

Maturzyści i nauczyciele z ZST u Pani Jasnogórskiej!

20150925_150558W piątek na Jasną Górę przyjechało ponad 1800 maturzystów z katechetami i nauczycielami. Wśród nich obecna była również młodzież Zespołu Szkół Technicznych z Sędziszowa Młp. Pielgrzymce maturzystów przewodniczył biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej – bp Edward Białogłowski. Pierwszym punktem pielgrzymki była konferencja w Bazylice Jasnogórskiej, którą wygłosił ks. Krzysztof Golas – diecezjalny duszpasterz młodzieży. Nabożeństwo pokutne i adorację Najświętszego Sakramentu prowadził ks. Łukasz Chmielewski. W czasie adoracji młodzież korzystała z sakramentu pokuty i pojednania. Następnie maturzyści przeszli do kaplicy Matki Bożej, gdzie uczestniczyli we Mszy Świętej, a potem w Drodze Krzyżowej na wałach jasnogórskich.

Zobacz zdjęcia

„Sprzątanie Świata – Polska 2015”

20140918_102920W dniu 18 września 2015 roku młodzież naszej szkoły wraz z opiekunem wzięła udział w akcji sprzątania świata pod hasłem „ Wyprawa poprawa”. W porządkowaniu „świata” wzięli udział chętni uczniowie, pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji. W ramach tegorocznej edycji kampanii zwraca się uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

Zobacz zdjęcia

Początek roku szkolnego 2015/2016

SAM_0856Zespół Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Młp. rozpoczął rok szkolny 2015/16 Mszą Świętą w kościele parafialnym pw NNMP w Sędziszowie Młp. Następnie uczniowie wraz z gronem pedagogicznym udali się na sale gimnastyczną, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Tematem przewodnim był polski wrzesień 1939. W montażu słowno – muzycznym uczniowie przypomnieli tragiczne daty w historii Polski – 1 i 17 września. Dyrektor Szkoły mgr Grzegorz Patro powitał zebranych, przedstawił wychowawców klas pierwszych i życzył sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym. Gościem specjalnym był przybyły na ta uroczystość dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu mgr Stanisław Skiba, który przekazał życzenia na nadchodzący rok szkolny w imieniu Starostwa Powiatowego.

Zobacz zdjęcia

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016

Serdecznie zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego,

która odbędzie się 1. września 2015 r. (wtorek).

 Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. NMP w Sędziszowie Młp – godz. 8:00

Akademia oraz spotkanie nauczycieli i wychowawców z uczniami –

bud. B ZST (sala gimnastyczna) – godz. 9:00.

                                                                       Dyrektor i Nauczyciele

Stypendia szkolne 2015/2016 !

Drodzy uczniowie!
Informujemy o możliwości składania  wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie  gminy Sędziszów Małopolski.
Wnioski można składać do 15 września 2015 r . w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski w Sędziszowie Małopolskim ul. Ks. St. Maciąga 5.
Szczegółowe informacje na stronach internetowych http://www.zosip.pl/ , http://sedziszow-mlp.pl/.
Uczniowie zamieszkali na terenie innej gminy, składają wnioski w Urzędzie właściwym do miejsca zamieszkania !
UWAGA!
Od 1 października 2015 r. ulegnie zwiększeniu miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne z kwoty 456,00 zł na kwotę 514,00 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058). Osoby, którym miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514,00 zł netto, także mogą złożyć wniosek o stypendium szkolne w terminie do 15 września 2015 r., przy czym stypendium szkolne dla tych uczniów zostanie przyznane od miesiąca października 2015r.

Dopalacze kradną życie ! Masz problem? Daj sobie pomóc !

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć !czytaj więcej!

Poniżej zamieszczono linki do stron i poradniki, w których znajdziecie Państwo podstawowe informacje nt. tego niepokojącego zjawiska!

Przeciw dopalaczom ! – warto przeczytać !

Dla rodziców,uczniów i nauczycieli o dopalaczach – WSSE w Rzeszowie !

Razem z Policją przeciw dopalaczom !

Bezpłatna pomoc telefoniczna i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli – KLIKNIJ !

Wyprawka szkolna 2015 !

Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie!

W nowym roku szkolnym 2015/2016 będzie po raz kolejny realizowany Rządowy Program „Wyprawki szkolnej” polegający na dofinansowaniu do zakupu podręczników. Dokładne informacje będą udzielane uczniom/rodzicom na początku września 2015 r. (zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego).

Pomoc jest skierowana do trzech grup uczniów:

1. Uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;
2. Uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
3. Najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo poniżej klikając w link :

MEN informuje! WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 – KLIKNIJ !

Urząd Miejski w Sędziszowie Młp informuje! WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 – KLIKNIJ !

 Wniosek_o_wyprawkę_szkolną_- POBIERZ !

 Termin składania wniosków od dnia 10 sierpnia 2015 r. do dnia 09 września 2015 r. – Zarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Sędziszowa Młp z dnia 27 lipca 2015 r.

Technik handlowiec 2015/2016 jeszcze możesz złożyć dokumenty!

Informujemy, że jest jeszcze

kilka wolnych miejsc w klasie pierwszej

w zawodzie Technik handlowiec w ZST w Sędziszowie Młp!

Szansa dla niezdecydowanych!!!

Handlowcy uczą się biznesu prowadząc sklepik szkolny!

Wyjeżdżają na bezpłatne praktyki zagraniczne organizowane przez szkołę!

W b.r szkolnym uczestniczyli w Targach Firm Symulacyjnych w Wenecji!

Mają własną pracownię handlową wyposażoną w stanowiska komputerowe,kasy fiskalne i inny elektroniczny sprzęt!

art_2Zapraszamy do nas !

Szkoła Policealna w ZST dla absolwentów liceum i technikum.

Nabór zimowy trwa!

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej: POBIERZ !

 

Jeżeli ukończyłeś/aś liceum lub technikum i chcesz nadal kontynuować naukę i zdobywać nowe kwalifikacje to BEZPŁATNA Szkoła Policealna  w ZST w Sędziszowie Młp jest właśnie dla Ciebie !

Proponujemy Szkołę Policealną przygotowującą do zawodów:

Technik administracji i Technik usług kosmetycznych.

 

 KLIKNIJ ! tutaj więcej o zawodzie Technik administracji.

KLIKNIJ! tutaj więcej o zawodzie Technik usług kosmetycznych !

Wymagamy tylko świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej!

Nie wymagamy żadnych opłat przez cały okres kształcenia!

Nie zdałeś matury? dla nas nie ma to znaczenia! To szkoła policealna ! Zapraszamy!

Wakacji czas…

Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego z wychowawcami wręcza nagrody i dyplomy wyróżniającym się uczniom.

W piątek 26. czerwca 2015 r. uroczyście zakończono  rok szkolny 2014/2015.Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. NMP w Sędziszowie Młp  i kontynuowana była w budynku szkoły. Ostatnie spotkanie w b.r szkolnym z uczniami i nauczycielami uświetnili wicestarosta Powiatu Ropczycko -Sędziszowskiego, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa i przedstawiciele zaprzyjaźnionych ze szkołą firm PZL S.A. i Hispano Suiza Polska. Dyrektor szkoły pan Grzegorz Patro dziękował Gronu Pedagogicznemu za poświęcenie i trud włożony w edukację młodzieży a pracodawcom za współpracę i wsparcie w kształceniu praktycznym uczniów. Przekazał również młodzieży wakacyjne życzenia: Życzę Wam wakacji pełnych wrażeń i niezapomnianych chwil,wróćcie do nas szczęśliwi i wypoczęci, gotowi do podejmowania nowych wyzwań w roku szkolnym 2015/2016!” Nie zabrakło dyplomów i nagród dla wyróżniających się uczniów. Uczniowie po raz ostatni przed wakacjami zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie i muzyczne…..wakacji czas zacząć!!

 

List Rzecznika Praw Dziecka do Uczniów !

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

rozpoczynają się wakacje, czas wyczekiwanego wypoczynku po szkolnych obowiązkach i towarzyszącym im stresie. Część z Was już pakuje podróżne walizki, inni lato spędzą w rodzinnych miejscowościach. Niezależnie od miejsca, ważne aby był to okres wytchnienia i radości… List RPD do Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2014/2015 – KLIKNIJ !

Dzieci i młodzież podczas wypoczynku wakacyjnego…

morze-baltyckie zmnW związku z rozpoczynającym się sezonem wakacyjnym Minister Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego realizuje Akcję „Bezpieczna Woda”czytaj więcej KLIKNIJ!

Co zabrać ze sobą nad wodę? czyli  Akcja edukacyjno – informacyjna   warto przeczytać – KLIKNIJ !

Zakończenie Roku Szkolnego!

Drodzy Uczniowie!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek 26 czerwca 2015 r. Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. NMP w Sędziszowie Młp rozpocznie się o godz. 8:00. Następnie uroczystość będzie kontynuowana w  auli budynku B Zespołu Szkół Technicznych.

Prosimy o punktualne przybycie! Nie zapomnijcie, że uroczysty strój jest wyrazem szacunku  dla Nauczycieli oraz koleżanek i kolegów. Świadczy również o wysokiej kulturze osobistej uczniów i znajomości norm obyczajowych !

Ważność legitymacji!

Uczniowie!

KAŻDA LEGITYMACJA SZKOLNA musi mieć umieszczony na odwrocie numer PESEL  ucznia poświadczony pieczątką szkoły.W związku z tym wszystkie osoby posiadające legitymację zapraszamy do sekretariatu szkoły celem zaktualizowania dokumentu !

Legitymacja bez PESEL-u traci ważność!

Hispano Suiza i ZST na Interaktywnym Pikniku Wiedzy !

Jakub i Artur.

Uczniowie naszej szkoły reprezentowali ZST na Interaktywnym Pikniku Wiedzy. Wykonany i prezentowany przez Artura Żurowicza i Jakuba Trznadla aparat latający cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności i uatrakcyjnił pokazy Hispano Suiza Polska w Dniu Odkrywców!

Podziękowanie dla Dyrektora ZST p. G. Patro od Prezesa Zarządu Hispano Suiza Polska p. J.Sawickiego  KLIKNIJ !

Peregrynacja Krzyża i Ikony Matki Bożej.

8.czerwca 2015 r. młodzież ZST uczestniczyła w przywitaniu symboli ŚDM na ziemi sędziszowskiej : Krzyża Światowych Dni Młodzieży oraz Ikony Matki Bożej „Salus Populi Romani”!

peregrynacja_590x250_poziom
 „Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”

Wkrótce fotorelacja z uroczystości.

 

I ef gra w ekonomiczne, symulacyjne gry planszowe !

ZdjęcieNa lekcjach przedsiębiorczości uczniowie z klas pierwszych utrwalają poznane terminy ekonomiczne i reguły funkcjonowania rynku wykorzystując  grę symulacyjną „Chłopska szkoła biznesu”.Ekonomiczna gra planszowa jest inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej dla 12-30 uczestników. CSB w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. W b.r szkolnym turniej klasowy z wykorzystaniem „Chłopskiej szkoły biznesu”odbył się 28.maja i wygląda na to, że nie jest ostatnim, ponieważ uczniowie „połknęli bakcyla planszówkowego” i  planują  kolejne rozgrywki!

 Zdjęcia z turnieju klasowego – KLIKNIJ!

Dołączyliśmy do programu Bezpieczne wakacje!

bezpieczne_wakacje_360_300..Już 1 czerwca 2015 rozpocznie się konkurs:

Moje Bezpieczne Wakacje 2015 – (Nie)znane atrakcje mojego regionu.

Szczegółowe informacje na https://bezpiecznewakacje.pl

Termin nadsyłania prac do 30 września 2015.

 Patronat honorowy:

MEN

Zasady ,które pomogą Ci uniknąć nieprzyjemnych przygód na wakacjach KLIKNIJ – WARTO PRZECZYTAĆ !

Praca, praktyki, staże w „ZEM Technika” dla absolwentów i uczniów ZST !

27. maja b.r przedstawiciele firmy ZEM TECHNIKA  z Iwierzyc odwiedzili Zespół Szkół Technicznych im.prof.K.Olszewskiego w Sędziszowie Młp. ZEM Technika sp. z o.o należy do grupy Control Process ; działa w branży mechanicznej i elektrycznej. Firma zajmuje się wykonywaniem usług w zakresie:produkcja urządzeń,przemysłowych oraz linii technologicznych, montaż i remonty maszyn i urządzeń technologicznych, produkcja  i montaż konstrukcji stalowych i innych obiektów, obróbka mechaniczna metali, wykonywanie instalacji elektrycznych, produkcja oraz prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych oraz wynajem oraz produkcją kontenerów budowlanych.Podobnie jak firmy z branży stolarskiej FANUM, DREWSPAN, DREW SYSTEM, REGA YACHT, PAGED, DREWBAL i PAMAR,  ZEM TECHNIKA z Iwierzyc podjęła współpracę z Zespołem Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.Firma deklaruje chęć zatrudniania absolwentów w zwodzie technik mechanik  i elektryk oraz proponuje pracę dla uczniów pełnoletnich w okresie wakacyjnym. Uczniowie będą mieli również możliwości odbywania praktyk zawodowych. Prezes firmy pan Zbigniew Słowik proponuje absolwentom zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i satysfakcjonujące warunki pracy. ZEM TECHNIKA z Iwierzyc to już kolejna firma, która chętnie dzieli się doświadczeniem zawodowym i wspiera szkołę w kształceniu praktycznym.

Wyrażamy podziękowanie Prezesowi firmy panu Z. Słowikowi i liczymy na dalszą owocną współpracę!

Dyrektor ZST w Sędziszowie Młp. zaprasza do współpracy również inne lokalne firmy, które chciałyby wesprzeć szkołę w kształceniu praktycznym uczniów!

ZEM Technika w ZST Sędziszów Młp – ZDJĘCIA – KLIKNIJ!

Gwarancja pracy dla absolwentów ZST !

22 maja 2015 roku  w Starostwie Powiatowym w Ropczycach odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw w branży drzewiarskiej .  Uczestniczyli w nim przedstawiciele Powiatu, dyrektorzy szkół gimnazjalnych oraz Urzędu Pracy. Na spotkaniu obecni byli między innymi przedstawiciele firm: FANUM, DREWSPAN, DREW SYSTEM, REGA YACHT, PAGED, DREWBAL i PAMAR. Inicjatorem spotkania był dyrektor  Zespołu Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Młp. pan Grzegorz Patro. Spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy z firmami pod kątem kształcenia zawodowego w warunkach produkcyjnych oraz promocję nowego zawodu: Technika technologii drewna w ZST w Sędziszowie Młp. Wyżej wymienieni przedsiębiorcy gwarantują współpracę ze szkołą w zakresie kształcenia praktycznego i deklarują zatrudnienie absolwentów szkoły w swoich przedsiębiorstwach. W trakcie kształcenia w zawodzie technik technologii drewna oraz stolarz uczniowie będą nabywać umiejętności pod okiem fachowców, zatrudnionych przy obsłudze nowoczesnych maszyn i urządzeń w zakładach drzewiarskich. Obecni na spotkaniu wyrazili chęć współpracy  i udziału w kolejnych takich wspólnych przedsięwzięciach. Burzliwe dyskusje podsumował Starosta Powiatu  Ropczycko- Sędziszowskiego pan Witold Darłak, który udzielił  wsparcia nowej formie współpracy szkół  i lokalnych firm.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

21 maja br. Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Sędziszowie Młp. zorganizował spotkanie z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, w którym przedstawiciele naszej szkoły mieli przyjemność uczestniczyć.

Święto miało na celu stworzenie okazji do dyskusji o sytuacji osób niepełnosprawnych, uwrażliwienie na ich potrzeby  ale przede wszystkim pokazanie talentów i umiejętności jakie osoby nie w pełni sprawne posiadają. Dziękujemy za możliwość udziału w tej pięknej uroczystości. Obiecujemy kształtować właściwe postawy naszych uczniów w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną!

Warto wiedzieć:

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada na 5 maja i został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Tego samego dnia w całej Europie obchodzony jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.