Bursa

Uczniowie naszej szkoły mogą zamieszkać w Międzyszkolnej Bursie w Ropczycach.

 ADRES PLACÓWKI:
ul. Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce
Tel.: (17) 222-07-11
e-mail: bursa@spropczyce.pl
adres www: www.mbursa.pl

WZORY WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

wniosek

oświadczenie kandydata niepełnoletniego

oświadczenie kandydata pełnoletniego


DODATKOWE INFORMACJE:
1. W czasie zamieszkania ucznia w Bursie rodziny o niskim dochodzie mogą starać się o pokrycie kosztów żywienia przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.
2. Z tytułu zameldowania w Bursie rodzinie przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
3. Koszty związane z mieszkaniem i żywieniem ucznia w Bursie naliczane są od momentu zakwaterowania w Bursie. W miesiącach w których uczeń nie mieszka w placówce opłaty nie są pobierane (dotyczy uczniów chcących zamieszkać tylko na okres zimowy).

PLAKAT BURSA:

pobierz plakat

Komentarze są wyłączone.