Wsparcie stypendialne dla 2 uczennic Zespołu Szkół Technicznych

Uczennice z klas III Technik Usług Fryzjerskich i Technik Handlowiec  otrzymały w tym roku szkolnym wsparcie stypendialne w kwocie 4000 zł w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018. Są to: Aneta Kowalska i Małgorzata Łagowska. Projekt był  skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych. Wnioski naszych uczennic spełniły wymagania merytoryczne, zostały pozytywnie rozpatrzone, co jest dla nas dużym sukcesem. Autorem wniosków i opiekunem stypendystek jest pani Teresa Koszela i pan Jan Flisak. Teraz Nasze stypendystki czeka realizacja programu rozwoju stypendysty. Naszym stypendystkom życzymy samych sukcesów i owocnej pracy. T.K.

Spotkanie integracyjne

W dniu 08.grudnia młodzież ZST z opiekunkami panią Barbarą Twardowską i panią Anną Szeligą – Kuźniar udała się na tradycyjne, co roczne, spotkanie integracyjne w Międzyszkolnej Bursie w Ropczycach. Celem spotkania była wspólna praca polegająca na wykonywaniu ozdób świątecznych aniołków, bombek i serduszek, które w okresie świątecznym będą miłym upominkiem dla osób starszych. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze przy dźwiękach pięknych, polskich kolęd.
Dyrekcji oraz Wychowawcom Bursy serdecznie dziękujemy za zaproszenie i ciekawe warsztaty. Życzymy Wesołych Świąt! Pedagog

« 1 z 4 »

Mikołaj w naszej szkole

Mikołaj w tym roku nie zapomniał o uczniach i nauczycielach z ZST. W pięknym stroju z olbrzymim workiem prezentów w towarzystwie uroczych Mikołajek odwiedził najpierw klasę I hd w budynku A, a potem udał się do budynku B. Od rana we wszystkich klasach, które postanowiły uczcić dobre serce i czyny Świętego Mikołaja panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie przy dźwiękach gitary w wyśmienitych humorach wymieniali się prezentami. Z Mikołajem, w którego rolę wcielił się uczeń klasy I hd uczniowie odwiedzili pana dyrektora i nauczycieli oraz koleżanki i kolegów wprowadzając mikołajkową atmosferę w szkole. Pedagog

« 1 z 6 »

 

Konkurs na najpiękniejszy list otwarty

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów wszystkich klas do udziału w konkursie literackim na odręcznie napisany list otwarty.
Regulamin konkursu:
1.CEL
Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych; zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania; właściwe zagospodarowanie wolnego czasu; ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym  przykładanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treści listu; rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty.
2. TEMAT
Warto przeczytać…
Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwinięcie według własnego uznania.

3.FORMA
Prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp.) odręcznie czytelnym pismem w języku polskim i mieć formę listu w kopercie. Listy nieczytelne nie będą oceniane. W kopercie powinna się znajdować także osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem i nazwiskiem, klasą.
4.TERMIN I MIEJSCE
Prace należy przynosić do biblioteki szkolnej do dnia 05. 01. 2018r.
Konkurs jest otwarty dla uczniów wszystkich klas ZST. M.P.

Szkoła dla bezpieczeństwa

W naszej szkole  28 listopada o godz.10.20 odbył się próbny alarm przeciwpożarowy przy współpracy Zawodowej Straży Pożarnej z Ropczyc. Cała społeczność szkolna po ogłoszeniu alarmu zebrała się przed budynkiem B i tam dyrektor poinformował uczniów w jakim celu jest ten alarm, jakie są możliwości wyjść z budynków, gdzie powinno być miejsce zbiórki i jak bezpiecznie się przemieszczać w czasie zagrożenia. Następnie odbyła się lekcja pokazowa dla uczniów klas pierwszych i drugich z zadań straży pożarnej i z pomocy przedmedycznej. Uczniowie dowiedzieli się jakie są procedury, by zostać zawodowym strażakiem. M.Parys.

« 1 z 12 »

Wielkie show fryzjerskie w MCK w Katowicach

Uczniowie I, II i III klasy technikum fryzjerskiego z Zespołu Szkół Technicznych wraz z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół w Strzyżowie i Jeżowem uczestniczyli w 17 TARGACH FRYZJERSKICH FESTIWAL HAIR FAIR. Pożytecznie spędzony czas pełen wrażeń, nowości i inspiracji. Polecamy E.J.C. i M.D.

« 1 z 8 »

Warsztaty rękodzieła

24 listopada w naszej szkole odbyły się integracyjne warsztaty rękodzieła, na których wykonywano kartki świąteczne. Zajęcia miały na celu rozbudzać wyobraźnię oraz rozwijać zdolności manualne młodzieży ZST. Spotkanie było również okazją do zawarcia nowych znajomości z osobami, które łączą wspólne zainteresowania i miejsce nauki. Po raz kolejny w zajęciach uczestniczyli również uczniowie ze SPE. Młodzież pod okiem pedagoga szkolnego, nauczyciela-bibliotekarza, nauczycieli uczących oraz specjalistów od rewalidacji poznawała nowe techniki zdobienia kartek. Instruktaż, jak wykonywać kartki i świąteczne ozdoby był oparty m.in. o wskazówki i porady z pozycji książkowych takich jak „Dekoracje choinkowe” czy „Sztuka origamii”. Są to wybrane przykłady książek, które wzbogaciły zasoby biblioteki szkolnej, a pozyskane zostały w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku szkolnym 2017/20018.  Wkrótce planowane są kolejne warsztaty, również z wykorzystaniem bogatych zasobów biblioteki. Pedagog

« 1 z 3 »

Konkurs Czytam – polecam rozstrzygnięty

Zorganizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa konkurs plastyczny promujący czytelnictwo został rozstrzygnięty.  Do konkursu przystąpili uczniowie wszystkich klas. Przygotowali oni plakaty reklamujące ich ulubioną książkę. Jury wyłoniło najlepsze prace. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas najbliższej uroczystości szkolnej. M.P.

« 1 z 3 »

Najnowsza historia na kartach literatury

17 listopada w naszej szkole miała miejsce promocja zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa książek, których problematyka dotyczy trudnych losów Polaków walczących o to, byśmy teraz mogli żyć w wolnym kraju. Nauczyciel historii, dr Anna Stawarz w bardzo interesujący sposób zaprezentowała tytuły wstrząsających utworów o cierpieniach zgotowanych Polakom. Były to m.in.: Zapiski oficera Armii Czerwonej Sergiusza Piaseckiego, Czerwona zaraza Dariusza Kalińskiego, Zapiski z Kozielska… Andrzeja Riegera, Na nieludzkiej ziemi Józefa Czapskiego, Skrawek piekła na Podolu Sulimira Stanisława Żuka, Rzeź wołyńska Aleksandra Ławskiego, Operacja „Lawina” Macieja T. Nowaka. Młodzież z ogromnym zainteresowaniem słuchała wypowiedzi opartej o ogromną wiedzę historyczną, wiele ciekawostek i faktów, które przez lata były zakazane lub ukrywane, a dopiero teraz wychodzą na jaw. M.P.

« 1 z 4 »

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Szanowni Rodzice i Nauczyciele! Drodzy uczniowie!

Jak co roku przyłączamy się do profilaktycznej listopadowej akcji czyli Światowego Dnia Rzucania Palenia. Przypominamy, że pomocy w rzuceniu palenia udzielają poradnie dla osób chcących rzucić palenie oraz lekarze rodzinni. Jeżeli masz problem i nie wiesz w jaki sposób sobie pomóc, zgłoś się do higienistki szkolnej lub pedagoga udzielimy Ci informacji jak rozpocząć walkę nałogiem. Osoby uzależnione mogą również skorzystać z pomocy udzielanej przez telefoniczną poradnię pomocy palącym: 0 801 108 108

Warto zapamiętać, jeśli rzucisz palenie, to:
Zmniejszy się Twoje ryzyko zachorowania na choroby odtytoniowe!
Poprawi się Twoje samopoczucie fizyczne i psychiczne!
Odczujesz poprawę ogólnej kondycji fizycznej i wydolności organizmu!
Zaczniesz wyraźniej odczuwać zapachy i smaki!
Poprawi się wygląd i kondycja Twojej skóry, włosów i paznokci!
Zaoszczędzone pieniądze pozwolą Ci na realizację marzeń!
Nie będziesz narażać swoich bliskich na dym tytoniowy, ani na ewentualne trudne doświadczenia związane z Twoimi chorobami spowodowanymi paleniem papierosów. Dłużej i lepiej będziesz żyć! Pedagog

Autorka plakatu „Serce nie głaz” uczennica ZST kl. Ihd

Spotkanie informacyjno–promocyjne dla Rodziców

W dniu 15 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie informacyjno–promocyjne dla rodziców uczniów klasy pierwszej i drugiej w zawodzie technik mechanik, dotyczące projektu pisanego w partnerstwie z PZL Sędziszów „Zawód z przyszłością”, realizowanego w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-15/17 z Działania 9.4 w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Spotkanie prowadził pan Marcin Kołodziej Kierownik Szkolenia Praktycznego, w spotkaniu uczestniczył przedstawiciel PZL Sędziszów pan Grzegorz Trafiał pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Wydajności Produkcji. Na spotkaniu rodzice zostali poinformowani o celach, zaletach i sposobie realizacji projektu. M.K.

« 1 z 2 »

Jesienny maraton czytelniczy

8-go listopada w ZST miała miejsce akcja propagująca czytanie pod hasłem „Jesienny maraton czytelniczy”. Przez cały dzień po szkole wędrował utwór Stanisława Wyspiańskiego. Uczniowie wszystkich klas podawali sobie książkę z rąk do rąk, z klasy do klasy i głośno odczytywali kolejne fragmenty Wesela.  W maraton z wielkim entuzjazmem zaangażowali się zarówno uczniowie ZST, jak i nauczyciele. W ten sposób nie tylko przeczytaliśmy całe dzieło, zachęciliśmy do czytania, ale również wyłowiliśmy kilka talentów aktorskich. M.P.

Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Zespół Szkół Technicznych rozpoczął obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości w piątek-10 listopada. W upamiętnieniu tych wydarzeń brała udział cała społeczność szkolna, młodzież przygotowała biało-czerwone kotyliony, które zostały rozdane wszystkim uczniom i nauczycielom. Odbyła się audycja radiowa, w której wspomniano zarówno czas zaborów i wielkich zrywów narodowowyzwoleńczych, jak i sam moment odzyskania niepodległości w 1918 r. oraz wkład Józefa Piłsudskiego w dzieło budowy nowej Rzeczypospolitej. W sobotę 11 listopada delegacja Zespołu Szkół Technicznych uczestniczyła w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Na program uroczystości złożyły się: przemarsz spod Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury do kościoła farnego, Msza Święta koncelebrowana, złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, przemarsz przed ratusz i złożenie kwiatów przed tablicami upamiętniającymi Polaków walczących o wolność i niepodległość Ojczyzny. A.S.

« 1 z 5 »

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”

W piątek 3 listopada uczniowie Zespołu Szkół Technicznych odbyli plenerową lekcję historii, odwiedzili Cmentarz Komunalny w Sędziszowie Małopolskim w celu uczczenia pamięci osób związanych z historią szkoły i miasta. Była to okazja do wspomnienia postaci takich jak: Ksawery Prek, Władysław Jabłonowski, Aleksander Zagłoba Smoleński, Adolf Ścibor Rylski, ppor. Alojzy Skałecki czy ojciec Hieronim Warachim. Ciche modlitwy skierowano również w intencjach zmarłych pracowników szkoły m.in. Stanisława Dąbrosia. Na wszystkich mogiłach uczniowie pozostawili płonące znicze jako symbol swojej pamięci. A.S.

« 1 z 3 »

Powiatowy Punkt Konsultacji i Wsparcia „Antyhejt”

Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!
W ramach Projektu: Surfer nie Hejter-przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści uruchomiono w Międzyszkolnej Bursie w Ropczycach Powiatowy Punkt Konsultacji i Wsparcia „Antyhejt”.
Jeżeli nie wiecie Państwo jak rozwiązać osobisty problem przemocy w internecie, hejtu lub chcecie zapobiec patologicznym zachowaniom w Sieci, których jesteście/ byliście świadkami lub ofiarami to w PPKiW „Antyhejt” uzyskacie cenne wskazówki i porady oraz wsparcie psychologa, prawnika i policjanta. Zachęcam do korzystania z konsultacji do 15 grudnia zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem. Pedagog.

Harmonogram

Spotkania z Rodzicami

W dniu 15 listopada (środa) 2017 roku, o godz. 16.00 odbędą się spotkania Rodziców z wychowawcami klas w wyznaczonych salach.

Klasa I ef – wychowawca Marek Bielak – sala A26,
Klasa I hd – wychowawca Anna Szeliga-Kuźniar – sala A24,
Klasa I m – wychowawca Sabina Kolbusz – sala A15,
Klasa II eh – wychowawca Barbara Twardowska – sala A8,
Klasa II f – wychowawca Małgorzata Drozd – sala A9,
Klasa II m – wychowawca Jerzy Marchlik – sala A4,
Klasa III ef – wychowawca Teresa Koszela – sala A29,
Klasa III mh – wychowawca Urszula Bassara- sala A10,
Klasa IV ef – wychowawca Renata Białek – sala A25,
Klasa IV md – wychowawca Paweł Kardyś – sala A27.

Konkurs Dziękuję – nie piję!

W Zespole Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Młp. odbył się konkurs plastyczno-profilaktyczny pn. „Dziękuję – nie piję” promujący zdrowy tryb życia bez uzależnienia alkoholowego, jednocześnie promujący młodych szkolnych artystów. Program konkursu był skierowany do wszystkich uczniów ZST. Zadaniem uczestników było wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu. Jury wyróżniło 9 prac plastycznych, które zostały zaprezentowane w galerii. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone uczestnikom konkursu na najbliższej szkolnej akademii. Gratulujemy! Pedagog.

« 1 z 3 »

Otrzęsiny klas pierwszych

Zgodnie z tradycją dla uczniów pierwszych klas w dniu 26.10.2017 zostały zorganizowane otrzęsiny. Pierwszoklasiści musieli przejść przez nie lada egzamin. Zostali poddani wielu próbom: wokalnym, tanecznym, plastycznym, zręcznościowym. Ciekawym punktem było  Booktalking, czyli gawęda o książce. Uczniowie klas pierwszych ucharakteryzowani na bohaterów literackich opowiadali o ulubionych książkach i zachęcali do czytania.
Otrzęsiny przygotowali członkowie Samorządu Uczniowskiego i klasy drugiej technikum handlowego wraz z opiekunem SU mgr Małgorzatą Pieprzak.

« 1 z 39 »

Konkurs Dziękuję – nie piję!

W ramach profilaktyki alkoholowej zapraszam uczniów ZST do udziału w konkursie plastycznym na plakat promujący życie bez uzależnienia alkoholowego. 
Format pracy A3 lub A4 – technika dowolna.
Regulamin konkursu u pedagoga.
Termin oddawania prac  do 27 października. Prace proszę składać do pedagoga szkolnego!
Najładniejsze, oryginalne, ciekawe i zgodne z tematyką prace zostaną nagrodzone przez komisję konkursową !
Zapraszam również na indywidualne rozmowy. Pedagog A.Sz.K.

Interesujące informacje nt. profilaktyki  uzależnienia alkoholowego znajdziesz na stronie Ministerstwa Zdrowia http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/uzaleznienia/alkohol/

Konkurs Porozmawiajmy o AIDS

Drodzy uczniowie!
Zapraszam do udziału w Konkursie plastycznym na plakat ogłoszony przez Wojewódzką Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną w  Rzeszowie i Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej.
Celem konkursu jest poszerzenie  wiedzy    z    zakresu  problematyki  HIV/AIDS     wśród  młodzieży  klas  gimnazjalnych  i  szkół ponadgimnazjalnych. Pedagog A.Sz.K.
Szczegółowe informacje nt konkursu:
https://wsse.rzeszow.pl/promocja-zdrowia/kampanie-i-akcje-prozdrowotne/konkursy/xiii-edycja-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego-porozmawiajmy-o-aids

 

III Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski

Dnia 23.10 .2017 r. w naszej szkole odbył  się III Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski pod patronatem Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Konkurs rozpoczął i czuwał nad jego przebiegiem Dyrektor Szkoły Pan Grzegorz Patro. Obecnością zaszczyciły nas władze powiatu ropczycko-sędziszowskiego Pani Wicestarosta Bernadeta Frysztak.
Temat konkursu – Współczesna odsłona fryzur męskich „Ostre cięcie man’s look”.
Do konkursu przystąpiło 17 uczestników z 9 szkół województwa małopolskiego i podkarpackiego: Rzeszów (dwie szkoły ZDZ,ZSM), Sanok, Gorlice, Strzyżów, Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Jeżowe, Sędziszów Młp. Naszą szkołę reprezentowały Justyna Cudecka , Sandra Baran, Ntalia Świętoń.
Dziękujemy uczestnikom, szczególnie modelom, którzy prezentowali styl i zachwycali swoim wyglądem, jak również fryzjerom, którzy wykazali umiejętności praktyczne w zakresie strzyżenia i stylizacji fryzur męskich. Poziom prac był wysoki, a punktacja bardzo wyrównana. Jury konkursu miało nie lada problem z wyłonieniem poczytnych miejsc.

I miejsce: Z S Doskonalenia zawodowego Rzeszów
II miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie
III miejsce: Zespół Szkół Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
Wyróżnienie: Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej

Dopełnieniem tego konkursu był pokaz i stylizacja fryzur przygotowany przez uczennice Technikum Usług fryzjerskich klas I,II,III ,oraz wystąpienie szkolnego zespołu muzycznego.

Sponsorami nagród było: Starostwo Powiatowe w Ropczycach oraz Firma Handlowo-Usługowa „Rymut” z Sędziszowa Młp.
Organizatorzy konkursu: dyrektor mgr Grzegorz Patro, mgr Teresa Koszela, mgr Małgorzata Drozd, mgr Ewelina Jaworek-Cabaj.

« 1 z 29 »

Poranek z poezją

20-sty października, tj. ubiegły piątek w ZST rozpoczął się od czytania wierszy. Aby zachęcić społeczność szkolną do sięgania po poezję grupa uczniów pod kierunkiem nauczyciela-bibliotekarza przygotowała ”Poranek z poezją”. Sylwia Róg, Andżela Filipek i Michał Froń czytali przez radiowęzeł wiersze m.in. ks. Jana Twardowskiego, Adama Asnyka, Wisławy Szymborskiej, Jarosława Borszewicza, a na przerwach „częstowali” wszystkich fragmentami wierszy. M.P.

« 1 z 5 »

Szkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem CZYTAM – POLECAM

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA PLAKAT POD HASŁEM CZYTAM – POLECAM

Konkurs jest organizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek. Plakat powinien zawierać tytuł polecanej książki, może zawierać hasło reklamowe.  

I. Organizator: Biblioteka Szkolna w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.
II. Cele konkursu: – rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych, – promocja czytelnictwa wśród młodzieży, – kształcenie umiejętności tworzenia plakatu, – rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.
III. Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas  ZST w Sędziszowie Młp.
IV. Technika wykonania: – przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu na podłożu papierowym w formacie minimum A3, –  do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, –  praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną,           np. rysunek, malarstwo, kolaż.
V. Forma prac: – prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w określonym wymiarze tylko w celach tego konkursu, – prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę, – praca powinna zawierać konkretny tytuł książki, należy dołączyć informację zawierającą imię i nazwisko autora reklamowanej książki, tytuł oraz nazwę wydawnictwa, – prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane, – prace nie podlegają zwrotowi.
VI. Kryteria oceny: prace będą oceniane przez komisję konkursową pod względem zgodności z tematem konkursu, oryginalność i estetykę wykonania.
VII. Nagrody: – Za trzy pierwsze miejsca przewidziane są dyplomy i drobne upominki.
VII. Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 31 października 2017 r. (Prace przekazujemy do biblioteki szkolnej).

Wystawa poświęcona patronowi ZST

Uczniowie ZST w poniedziałek 16.10.2017 zwiedzali wystawę w podziemiach sędziszowskiego ratusza, poświęconą Karolowi Olszewskiemu, wybitnemu chemikowi, który jest patronem naszej szkoły. Do zwiedzania wystawy uczniowie zostali zaproszeni przez Burmistrza Miasta i Gminy, Bogusława Kmiecia podczas obchodów 40-lecia istnienia szkoły. R.B.

« 1 z 2 »

Jubileusz 40–lecia istnienia szkoły

Dnia 14 października 2017 roku w naszej szkole miało miejsce ważne i podniosłe wydarzenie – Jubileusz 40–lecia istnienia szkoły.
Przygotowania do obchodów Jubileuszu rozpoczęły się wiele miesięcy temu, ale szczególnie gorące i intensywne były ostatnie tygodnie. W ostatnią sobotę już od rana przed salą gimnastyczną gromadzili się goście Jubileuszu, uczniowie, nauczyciele i pracownicy. Zainteresowaniem cieszyły się okolicznościowe gazetki ze zdjęciami dyrektorów, grona profesorskiego, absolwentów a także fotografie ze studniówek, wycieczek, imprez szkolnych oraz ważnych wydarzeń. Na kilkanaście minut przed południem uformował się orszak z pocztem sztandarowym na czele, który udał się do Kościoła Farnego na Mszę Św. Mszę koncelebrowało 5 księży: ks. dziekan Krzysztof Gac, ks. proboszcz Ryszard Lis, gwardian Klasztoru Kapucynów OO. Stanisław Szlosek oraz księża absolwenci: Andrzej Chmiel i Piotr Przybek. Po zakończeniu Mszy pochód w towarzystwie zespołu mażoretek Anturja ze Skrzyszowa przemaszerował główną ulicą miasta i dotarł na salę gimnastyczną szkoły, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna Jubileuszu.
Gdy już wszyscy zajęli miejsca prowadzący program Marta Dybka i Andrzej Kołodziej rozpoczęli część oficjalną. Najpierw wprowadzono na salę poczet sztandarowy, odśpiewano hymn państwowy, uczczono minutą ciszy pamięci nieżyjących dyrektorów, profesorów, pracowników, absolwentów i uczniów oraz powitali uczestników uroczystości. W dalszym ciągu prowadzący przedstawili historię szkoły, która była ilustrowana prezentacją multimedialną. Następnie głos zabrał Dyrektor szkoły Grzegorz Patro. Głos zabrali także Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Bernadeta Frysztak, Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w starostwie Powiatowym Stanisław Skiba, Wizytator kuratorium Oświaty w Rzeszowie Alicja Krzak, Prezes PZL – Sędziszów Bogusław Satława, Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć, Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Bogusława Buda, Wiceprezes Oddziału ZNP w Sędziszowie Młp. Bernadeta Rogowska, Dyrektor LO w Ropczycach Grażyna Baran, Dyrektor LO w Sędziszowie Młp. Jan Flisak, emerytowana Dyrektor szkoły Teresa Parys-Lenartowicz i absolwent szkoły Krzysztof Kruczek.
Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Przed publicznością zaprezentowały się mażoretki z zespołu Anturja oraz uczniowie szkoły w okolicznościowym programie. Uczniowie zaśpiewali m.in. „Mury” Jacka Kaczmarskiego i zatańczyli rock and rolla i twista.
Po zakończeniu programu uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na tort jubileuszowy i poczęstunek przygotowany w salach budynku B. Absolwenci mieli okazję spotkać się z nauczycielami, była okazja do wspomnień, wzruszeń i refleksji. M.D.

« 1 z 65 »

„Zawodowcy bliżej Europejskiego rynku pracy i usług”

W tym roku szkolnym Zespół Szkół Technicznych im prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie realizuje projekt unijny „Zawodowcy bliżej Europejskiego rynku pracy i usług”.
Beneficjentami projektu jest 20 uczniów obecnej klasy trzeciej technikum handlowego, mechanicznego i usług fryzjerskich, którzy będą odbywać staż w ramach czterotygodniowych praktyk uczniowskich przewidzianych w tych zawodach. Udział tych uczniów w projekcie wydaje się być doskonałą możliwością zdobycia zagranicznego doświadczenia zawodowego. Staż umożliwi uczniom doskonalenie języka obcego oraz pozwoli na poznanie kultury i zwyczajów kraju goszczącego poprzez różnorodny program językowo-kulturowy przygotowany w ramach projektu.
Praktyka będzie odbywać się w lutym i marcu 2018 r. w Bradze – w Portugalii. Partner zagraniczny zapewnia realizację wszystkich wymagań wynikających z projektu i programu Erasmus+: utrzymanie oraz organizację praktyki. Wybrany przez szkołę do realizacji projektu partner posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji programów unijnych co daje dużą pewność realizacji założonych przez nauczycieli pracujących nad projektem celów stażu zawodowego, przez co beneficjenci zyskają wiele nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń nie tylko zawodowych, ale również życiowych, co pozwoli z innej perspektywy patrzeć na przyszłość. Praktyki zawodowe będą się odbywać w nowocześnie zarządzanych i  zorganizowanych firmach w Portugalii, z podziałem na branże (handlowa, mechaniczna, fryzjerska).
Po zakończonych praktykach uczniowie otrzymają dokument Europass i inne certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje. Certyfikaty będą  wystawione przez organizacje pośredniczące i przyjmujące.
Należy dodać, że przygotowanie, wyjazd oraz utrzymanie uczniów w Portugalii jest całkowicie finansowane ze środków programu unijnego Erasmus +, a program kulturowy obejmował będzie m.in. zwiedzanie Lizbony czy pielgrzymkę do Fatimy. R.B.

Różowy Październik 2017 roku – miesiąc świadomości raka piersi

Październik od wielu lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi. Jak co roku w tym szczególnym okresie podejmujemy tematy związane z profilaktyką, ponieważ wcześnie wykryta zmiana daje szanse na całkowite wyleczenie. Dlatego w wielu miejscach w Polsce organizowane są akcje społeczne, które mają  na celu wzbudzić zainteresowanie i przypomnieć o profilaktyce. Również w naszej szkole 2 i 5 października zorganizowane zostały warsztaty profilaktyczne, dla klas I hd, II h, III f, III h i IV f promujące zdrowy tryb życia i profilaktykę raka piersi. Symboliczna różowa wstążeczka, która jest nieodłącznym elementem akcji to wyraz solidarności z chorymi i równocześnie przypomnienie jak ważne jest samobadanie piersi.Warsztaty poprowadziły ambasadorki społecznej akcji reprezentujące firmę AVON, którym serdecznie dziękujemy za ciekawie przygotowane zajęcia. A.SZ.K.

W hołdzie bohaterom

„Czy wiesz ile osób musiało zginąć, byś teraz Ty mógł żyć w wolnym kraju?!”

Podobnie jak w ubiegłym roku uczniowie i nauczyciele ZST wzięli udział w edukacyjnym projekcie „BohaterON – włącz historię!”.  Uczniowie wysłali do żyjących uczestników Powstania Warszawskiego kilkadziesiąt kartek z podziękowaniem i wyrazami wdzięczności, wysłuchali wykładów o Powstaniu Warszawskim oraz uczestniczyli w wielu dyskusjach na ten temat. 

« 1 z 3 »

Szkolny konkurs z języka angielskiego i języka niemieckiego

W dniu 28.10.2017 odbył się szkolny konkurs z języka angielskiego i języka niemieckiego, który obejmował gramatykę i rozumienie tekstu pisanego. Oto wyniki:
kategoria – język angielski
I miejsce : Tomasz Świder kl. 3e
II miejsce: Małgorzata Łagowska kl. 3h
III miejsce: ex aequo Krystyna Wójcik 4f oraz Patrycja Kuras 3h
kategoria – język niemiecki
I miejsce: Kamil Rymut kl. 2e
II miejsce: Patryk Czółno kl. 2m

III miejsce: Damian Felon kl. 2m
Zwycięzcom gratulujemy! Rozdanie dyplomów wkrótce. R.B.