Promocja zdrowia

Zrobiliśmy duży krok w stronę zdrowia realizując w klasach pierwszych, drugich i trzecich programy edukacyjne „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”, ” Znamię, znam je ?” oraz „Podstępne WZW”. Celem głównym programów było zachęcanie młodzieży do odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia. Zajęcia przeprowadzono z wykorzystaniem broszur, ulotek, filmów edukacyjnych otrzymanych w wyniku współpracy z panią Dorotą Wiater z PSSE z Ropczyc.

Dziękujemy za wsparcie!

Dzieło TTD

Dzieło naszych uczniów kształcących się w zawodzie zawodu technik technologii drewna. My również włączyliśmy się w tegoroczny Orszak Trzech Króli.