Światowy Dzień Rzucania Palenia

Szanowni Rodzice i Nauczyciele! Drodzy uczniowie!

Jak co roku przyłączamy się do profilaktycznej listopadowej akcji czyli Światowego Dnia Rzucania Palenia. Przypominamy, że pomocy w rzuceniu palenia udzielają poradnie dla osób chcących rzucić palenie oraz lekarze rodzinni. Jeżeli masz problem i nie wiesz w jaki sposób sobie pomóc, zgłoś się do higienistki szkolnej lub pedagoga udzielimy Ci informacji jak rozpocząć walkę nałogiem. Osoby uzależnione mogą również skorzystać z pomocy udzielanej przez telefoniczną poradnię pomocy palącym: 0 801 108 108

Warto zapamiętać, jeśli rzucisz palenie, to:
Zmniejszy się Twoje ryzyko zachorowania na choroby odtytoniowe!
Poprawi się Twoje samopoczucie fizyczne i psychiczne!
Odczujesz poprawę ogólnej kondycji fizycznej i wydolności organizmu!
Zaczniesz wyraźniej odczuwać zapachy i smaki!
Poprawi się wygląd i kondycja Twojej skóry, włosów i paznokci!
Zaoszczędzone pieniądze pozwolą Ci na realizację marzeń!
Nie będziesz narażać swoich bliskich na dym tytoniowy, ani na ewentualne trudne doświadczenia związane z Twoimi chorobami spowodowanymi paleniem papierosów. Dłużej i lepiej będziesz żyć! Pedagog

Autorka plakatu „Serce nie głaz” uczennica ZST kl. Ihd

Spotkanie informacyjno–promocyjne dla Rodziców

W dniu 15 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie informacyjno–promocyjne dla rodziców uczniów klasy pierwszej i drugiej w zawodzie technik mechanik, dotyczące projektu pisanego w partnerstwie z PZL Sędziszów „Zawód z przyszłością”, realizowanego w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-15/17 z Działania 9.4 w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Spotkanie prowadził pan Marcin Kołodziej Kierownik Szkolenia Praktycznego, w spotkaniu uczestniczył przedstawiciel PZL Sędziszów pan Grzegorz Trafiał pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Wydajności Produkcji. Na spotkaniu rodzice zostali poinformowani o celach, zaletach i sposobie realizacji projektu. M.K.

« 1 z 2 »

Jesienny maraton czytelniczy

8-go listopada w ZST miała miejsce akcja propagująca czytanie pod hasłem „Jesienny maraton czytelniczy”. Przez cały dzień po szkole wędrował utwór Stanisława Wyspiańskiego. Uczniowie wszystkich klas podawali sobie książkę z rąk do rąk, z klasy do klasy i głośno odczytywali kolejne fragmenty Wesela.  W maraton z wielkim entuzjazmem zaangażowali się zarówno uczniowie ZST, jak i nauczyciele. W ten sposób nie tylko przeczytaliśmy całe dzieło, zachęciliśmy do czytania, ale również wyłowiliśmy kilka talentów aktorskich. M.P.

Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Zespół Szkół Technicznych rozpoczął obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości w piątek-10 listopada. W upamiętnieniu tych wydarzeń brała udział cała społeczność szkolna, młodzież przygotowała biało-czerwone kotyliony, które zostały rozdane wszystkim uczniom i nauczycielom. Odbyła się audycja radiowa, w której wspomniano zarówno czas zaborów i wielkich zrywów narodowowyzwoleńczych, jak i sam moment odzyskania niepodległości w 1918 r. oraz wkład Józefa Piłsudskiego w dzieło budowy nowej Rzeczypospolitej. W sobotę 11 listopada delegacja Zespołu Szkół Technicznych uczestniczyła w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Na program uroczystości złożyły się: przemarsz spod Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury do kościoła farnego, Msza Święta koncelebrowana, złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, przemarsz przed ratusz i złożenie kwiatów przed tablicami upamiętniającymi Polaków walczących o wolność i niepodległość Ojczyzny. A.S.

« 1 z 5 »

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”

W piątek 3 listopada uczniowie Zespołu Szkół Technicznych odbyli plenerową lekcję historii, odwiedzili Cmentarz Komunalny w Sędziszowie Małopolskim w celu uczczenia pamięci osób związanych z historią szkoły i miasta. Była to okazja do wspomnienia postaci takich jak: Ksawery Prek, Władysław Jabłonowski, Aleksander Zagłoba Smoleński, Adolf Ścibor Rylski, ppor. Alojzy Skałecki czy ojciec Hieronim Warachim. Ciche modlitwy skierowano również w intencjach zmarłych pracowników szkoły m.in. Stanisława Dąbrosia. Na wszystkich mogiłach uczniowie pozostawili płonące znicze jako symbol swojej pamięci. A.S.

« 1 z 3 »

Powiatowy Punkt Konsultacji i Wsparcia „Antyhejt”

Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!
W ramach Projektu: Surfer nie Hejter-przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści uruchomiono w Międzyszkolnej Bursie w Ropczycach Powiatowy Punkt Konsultacji i Wsparcia „Antyhejt”.
Jeżeli nie wiecie Państwo jak rozwiązać osobisty problem przemocy w internecie, hejtu lub chcecie zapobiec patologicznym zachowaniom w Sieci, których jesteście/ byliście świadkami lub ofiarami to w PPKiW „Antyhejt” uzyskacie cenne wskazówki i porady oraz wsparcie psychologa, prawnika i policjanta. Zachęcam do korzystania z konsultacji do 15 grudnia zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem. Pedagog.

Harmonogram

Spotkania z Rodzicami

W dniu 15 listopada (środa) 2017 roku, o godz. 16.00 odbędą się spotkania Rodziców z wychowawcami klas w wyznaczonych salach.

Klasa I ef – wychowawca Marek Bielak – sala A26,
Klasa I hd – wychowawca Anna Szeliga-Kuźniar – sala A24,
Klasa I m – wychowawca Sabina Kolbusz – sala A15,
Klasa II eh – wychowawca Barbara Twardowska – sala A8,
Klasa II f – wychowawca Małgorzata Drozd – sala A9,
Klasa II m – wychowawca Jerzy Marchlik – sala A4,
Klasa III ef – wychowawca Teresa Koszela – sala A29,
Klasa III mh – wychowawca Urszula Bassara- sala A10,
Klasa IV ef – wychowawca Renata Białek – sala A25,
Klasa IV md – wychowawca Paweł Kardyś – sala A27.

Konkurs Dziękuję – nie piję!

W Zespole Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Młp. odbył się konkurs plastyczno-profilaktyczny pn. „Dziękuję – nie piję” promujący zdrowy tryb życia bez uzależnienia alkoholowego, jednocześnie promujący młodych szkolnych artystów. Program konkursu był skierowany do wszystkich uczniów ZST. Zadaniem uczestników było wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu. Jury wyróżniło 9 prac plastycznych, które zostały zaprezentowane w galerii. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone uczestnikom konkursu na najbliższej szkolnej akademii. Gratulujemy! Pedagog.

« 1 z 3 »

Otrzęsiny klas pierwszych

Zgodnie z tradycją dla uczniów pierwszych klas w dniu 26.10.2017 zostały zorganizowane otrzęsiny. Pierwszoklasiści musieli przejść przez nie lada egzamin. Zostali poddani wielu próbom: wokalnym, tanecznym, plastycznym, zręcznościowym. Ciekawym punktem było  Booktalking, czyli gawęda o książce. Uczniowie klas pierwszych ucharakteryzowani na bohaterów literackich opowiadali o ulubionych książkach i zachęcali do czytania.
Otrzęsiny przygotowali członkowie Samorządu Uczniowskiego i klasy drugiej technikum handlowego wraz z opiekunem SU mgr Małgorzatą Pieprzak.

« 1 z 39 »

Konkurs Dziękuję – nie piję!

W ramach profilaktyki alkoholowej zapraszam uczniów ZST do udziału w konkursie plastycznym na plakat promujący życie bez uzależnienia alkoholowego. 
Format pracy A3 lub A4 – technika dowolna.
Regulamin konkursu u pedagoga.
Termin oddawania prac  do 27 października. Prace proszę składać do pedagoga szkolnego!
Najładniejsze, oryginalne, ciekawe i zgodne z tematyką prace zostaną nagrodzone przez komisję konkursową !
Zapraszam również na indywidualne rozmowy. Pedagog A.Sz.K.

Interesujące informacje nt. profilaktyki  uzależnienia alkoholowego znajdziesz na stronie Ministerstwa Zdrowia http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/uzaleznienia/alkohol/

Konkurs Porozmawiajmy o AIDS

Drodzy uczniowie!
Zapraszam do udziału w Konkursie plastycznym na plakat ogłoszony przez Wojewódzką Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną w  Rzeszowie i Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej.
Celem konkursu jest poszerzenie  wiedzy    z    zakresu  problematyki  HIV/AIDS     wśród  młodzieży  klas  gimnazjalnych  i  szkół ponadgimnazjalnych. Pedagog A.Sz.K.
Szczegółowe informacje nt konkursu:
https://wsse.rzeszow.pl/promocja-zdrowia/kampanie-i-akcje-prozdrowotne/konkursy/xiii-edycja-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego-porozmawiajmy-o-aids

 

III Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski

Dnia 23.10 .2017 r. w naszej szkole odbył  się III Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski pod patronatem Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Konkurs rozpoczął i czuwał nad jego przebiegiem Dyrektor Szkoły Pan Grzegorz Patro. Obecnością zaszczyciły nas władze powiatu ropczycko-sędziszowskiego Pani Wicestarosta Bernadeta Frysztak.
Temat konkursu – Współczesna odsłona fryzur męskich „Ostre cięcie man’s look”.
Do konkursu przystąpiło 17 uczestników z 9 szkół województwa małopolskiego i podkarpackiego: Rzeszów (dwie szkoły ZDZ,ZSM), Sanok, Gorlice, Strzyżów, Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Jeżowe, Sędziszów Młp. Naszą szkołę reprezentowały Justyna Cudecka , Sandra Baran, Ntalia Świętoń.
Dziękujemy uczestnikom, szczególnie modelom, którzy prezentowali styl i zachwycali swoim wyglądem, jak również fryzjerom, którzy wykazali umiejętności praktyczne w zakresie strzyżenia i stylizacji fryzur męskich. Poziom prac był wysoki, a punktacja bardzo wyrównana. Jury konkursu miało nie lada problem z wyłonieniem poczytnych miejsc.

I miejsce: Z S Doskonalenia zawodowego Rzeszów
II miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie
III miejsce: Zespół Szkół Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
Wyróżnienie: Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej

Dopełnieniem tego konkursu był pokaz i stylizacja fryzur przygotowany przez uczennice Technikum Usług fryzjerskich klas I,II,III ,oraz wystąpienie szkolnego zespołu muzycznego.

Sponsorami nagród było: Starostwo Powiatowe w Ropczycach oraz Firma Handlowo-Usługowa „Rymut” z Sędziszowa Młp.
Organizatorzy konkursu: dyrektor mgr Grzegorz Patro, mgr Teresa Koszela, mgr Małgorzata Drozd, mgr Ewelina Jaworek-Cabaj.

« 1 z 29 »

Poranek z poezją

20-sty października, tj. ubiegły piątek w ZST rozpoczął się od czytania wierszy. Aby zachęcić społeczność szkolną do sięgania po poezję grupa uczniów pod kierunkiem nauczyciela-bibliotekarza przygotowała ”Poranek z poezją”. Sylwia Róg, Andżela Filipek i Michał Froń czytali przez radiowęzeł wiersze m.in. ks. Jana Twardowskiego, Adama Asnyka, Wisławy Szymborskiej, Jarosława Borszewicza, a na przerwach „częstowali” wszystkich fragmentami wierszy. M.P.

« 1 z 5 »

Szkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem CZYTAM – POLECAM

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA PLAKAT POD HASŁEM CZYTAM – POLECAM

Konkurs jest organizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek. Plakat powinien zawierać tytuł polecanej książki, może zawierać hasło reklamowe.  

I. Organizator: Biblioteka Szkolna w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.
II. Cele konkursu: – rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych, – promocja czytelnictwa wśród młodzieży, – kształcenie umiejętności tworzenia plakatu, – rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.
III. Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas  ZST w Sędziszowie Młp.
IV. Technika wykonania: – przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu na podłożu papierowym w formacie minimum A3, –  do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, –  praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną,           np. rysunek, malarstwo, kolaż.
V. Forma prac: – prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w określonym wymiarze tylko w celach tego konkursu, – prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę, – praca powinna zawierać konkretny tytuł książki, należy dołączyć informację zawierającą imię i nazwisko autora reklamowanej książki, tytuł oraz nazwę wydawnictwa, – prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane, – prace nie podlegają zwrotowi.
VI. Kryteria oceny: prace będą oceniane przez komisję konkursową pod względem zgodności z tematem konkursu, oryginalność i estetykę wykonania.
VII. Nagrody: – Za trzy pierwsze miejsca przewidziane są dyplomy i drobne upominki.
VII. Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 31 października 2017 r. (Prace przekazujemy do biblioteki szkolnej).

Wystawa poświęcona patronowi ZST

Uczniowie ZST w poniedziałek 16.10.2017 zwiedzali wystawę w podziemiach sędziszowskiego ratusza, poświęconą Karolowi Olszewskiemu, wybitnemu chemikowi, który jest patronem naszej szkoły. Do zwiedzania wystawy uczniowie zostali zaproszeni przez Burmistrza Miasta i Gminy, Bogusława Kmiecia podczas obchodów 40-lecia istnienia szkoły. R.B.

« 1 z 2 »

Jubileusz 40–lecia istnienia szkoły

Dnia 14 października 2017 roku w naszej szkole miało miejsce ważne i podniosłe wydarzenie – Jubileusz 40–lecia istnienia szkoły.
Przygotowania do obchodów Jubileuszu rozpoczęły się wiele miesięcy temu, ale szczególnie gorące i intensywne były ostatnie tygodnie. W ostatnią sobotę już od rana przed salą gimnastyczną gromadzili się goście Jubileuszu, uczniowie, nauczyciele i pracownicy. Zainteresowaniem cieszyły się okolicznościowe gazetki ze zdjęciami dyrektorów, grona profesorskiego, absolwentów a także fotografie ze studniówek, wycieczek, imprez szkolnych oraz ważnych wydarzeń. Na kilkanaście minut przed południem uformował się orszak z pocztem sztandarowym na czele, który udał się do Kościoła Farnego na Mszę Św. Mszę koncelebrowało 5 księży: ks. dziekan Krzysztof Gac, ks. proboszcz Ryszard Lis, gwardian Klasztoru Kapucynów OO. Stanisław Szlosek oraz księża absolwenci: Andrzej Chmiel i Piotr Przybek. Po zakończeniu Mszy pochód w towarzystwie zespołu mażoretek Anturja ze Skrzyszowa przemaszerował główną ulicą miasta i dotarł na salę gimnastyczną szkoły, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna Jubileuszu.
Gdy już wszyscy zajęli miejsca prowadzący program Marta Dybka i Andrzej Kołodziej rozpoczęli część oficjalną. Najpierw wprowadzono na salę poczet sztandarowy, odśpiewano hymn państwowy, uczczono minutą ciszy pamięci nieżyjących dyrektorów, profesorów, pracowników, absolwentów i uczniów oraz powitali uczestników uroczystości. W dalszym ciągu prowadzący przedstawili historię szkoły, która była ilustrowana prezentacją multimedialną. Następnie głos zabrał Dyrektor szkoły Grzegorz Patro. Głos zabrali także Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Bernadeta Frysztak, Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w starostwie Powiatowym Stanisław Skiba, Wizytator kuratorium Oświaty w Rzeszowie Alicja Krzak, Prezes PZL – Sędziszów Bogusław Satława, Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć, Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Bogusława Buda, Wiceprezes Oddziału ZNP w Sędziszowie Młp. Bernadeta Rogowska, Dyrektor LO w Ropczycach Grażyna Baran, Dyrektor LO w Sędziszowie Młp. Jan Flisak, emerytowana Dyrektor szkoły Teresa Parys-Lenartowicz i absolwent szkoły Krzysztof Kruczek.
Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Przed publicznością zaprezentowały się mażoretki z zespołu Anturja oraz uczniowie szkoły w okolicznościowym programie. Uczniowie zaśpiewali m.in. „Mury” Jacka Kaczmarskiego i zatańczyli rock and rolla i twista.
Po zakończeniu programu uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na tort jubileuszowy i poczęstunek przygotowany w salach budynku B. Absolwenci mieli okazję spotkać się z nauczycielami, była okazja do wspomnień, wzruszeń i refleksji. M.D.

« 1 z 65 »

„Zawodowcy bliżej Europejskiego rynku pracy i usług”

W tym roku szkolnym Zespół Szkół Technicznych im prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie realizuje projekt unijny „Zawodowcy bliżej Europejskiego rynku pracy i usług”.
Beneficjentami projektu jest 20 uczniów obecnej klasy trzeciej technikum handlowego, mechanicznego i usług fryzjerskich, którzy będą odbywać staż w ramach czterotygodniowych praktyk uczniowskich przewidzianych w tych zawodach. Udział tych uczniów w projekcie wydaje się być doskonałą możliwością zdobycia zagranicznego doświadczenia zawodowego. Staż umożliwi uczniom doskonalenie języka obcego oraz pozwoli na poznanie kultury i zwyczajów kraju goszczącego poprzez różnorodny program językowo-kulturowy przygotowany w ramach projektu.
Praktyka będzie odbywać się w lutym i marcu 2018 r. w Bradze – w Portugalii. Partner zagraniczny zapewnia realizację wszystkich wymagań wynikających z projektu i programu Erasmus+: utrzymanie oraz organizację praktyki. Wybrany przez szkołę do realizacji projektu partner posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji programów unijnych co daje dużą pewność realizacji założonych przez nauczycieli pracujących nad projektem celów stażu zawodowego, przez co beneficjenci zyskają wiele nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń nie tylko zawodowych, ale również życiowych, co pozwoli z innej perspektywy patrzeć na przyszłość. Praktyki zawodowe będą się odbywać w nowocześnie zarządzanych i  zorganizowanych firmach w Portugalii, z podziałem na branże (handlowa, mechaniczna, fryzjerska).
Po zakończonych praktykach uczniowie otrzymają dokument Europass i inne certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje. Certyfikaty będą  wystawione przez organizacje pośredniczące i przyjmujące.
Należy dodać, że przygotowanie, wyjazd oraz utrzymanie uczniów w Portugalii jest całkowicie finansowane ze środków programu unijnego Erasmus +, a program kulturowy obejmował będzie m.in. zwiedzanie Lizbony czy pielgrzymkę do Fatimy. R.B.

Kongres „Innowacyjność i nowoczesność w powiecie”

W dniach od 4-6 października w hotelu Senator Gran Via w Olchowej odbywał się kongres „Innowacyjność i nowoczesność w powiecie” poświęcony problematyce rozwoju społeczno – gospodarczego, inwestycyjnego oraz przedsiębiorczości, nowoczesnej edukacji i promocji. ZST reprezentowany był przez dyrektora, przedstawicieli nauczycieli i uczniów. Pierwszy dzień przebiegał pod hasłem „Rozwój inwestycyjny i przedsiębiorczość kluczem do sukcesu”. Przedstawiciele wiodących firm z powiatu przedstawili prezentacje swoich dokonań. W czwartek nasza szkoła miała możliwość zaprezentowania się przed szerokim gremium gości kongresu z prezentacją dotyczącą nowoczesnej edukacji na przykładzie ZST.
W ostatnim dniu kongresu miały miejsce wizyty studyjne w wiodących przedsiębiorstwach i placówkach oświatowych prowadzących nowoczesne kierunki; delegacje z Niemiec i Słowacji, przedstawiciele starostwa oraz  szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu odwiedzały naszą szkołę, zakłady: Safran Transmission System, PZL Sędziszów, firmę Rega Yacht. Wizyta i cały kongres zakończył się w Zespole Szkół im. dr J. Zwierza w Ropczycach.

link do relacji TV Rzeszów z wizyty m.in. w naszej szkole

« 1 z 4 »

 

Różowy Październik 2017 roku – miesiąc świadomości raka piersi

Październik od wielu lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi. Jak co roku w tym szczególnym okresie podejmujemy tematy związane z profilaktyką, ponieważ wcześnie wykryta zmiana daje szanse na całkowite wyleczenie. Dlatego w wielu miejscach w Polsce organizowane są akcje społeczne, które mają  na celu wzbudzić zainteresowanie i przypomnieć o profilaktyce. Również w naszej szkole 2 i 5 października zorganizowane zostały warsztaty profilaktyczne, dla klas I hd, II h, III f, III h i IV f promujące zdrowy tryb życia i profilaktykę raka piersi. Symboliczna różowa wstążeczka, która jest nieodłącznym elementem akcji to wyraz solidarności z chorymi i równocześnie przypomnienie jak ważne jest samobadanie piersi.Warsztaty poprowadziły ambasadorki społecznej akcji reprezentujące firmę AVON, którym serdecznie dziękujemy za ciekawie przygotowane zajęcia. A.SZ.K.

W hołdzie bohaterom

„Czy wiesz ile osób musiało zginąć, byś teraz Ty mógł żyć w wolnym kraju?!”

Podobnie jak w ubiegłym roku uczniowie i nauczyciele ZST wzięli udział w edukacyjnym projekcie „BohaterON – włącz historię!”.  Uczniowie wysłali do żyjących uczestników Powstania Warszawskiego kilkadziesiąt kartek z podziękowaniem i wyrazami wdzięczności, wysłuchali wykładów o Powstaniu Warszawskim oraz uczestniczyli w wielu dyskusjach na ten temat. 

« 1 z 3 »

Szkolny konkurs z języka angielskiego i języka niemieckiego

W dniu 28.10.2017 odbył się szkolny konkurs z języka angielskiego i języka niemieckiego, który obejmował gramatykę i rozumienie tekstu pisanego. Oto wyniki:
kategoria – język angielski
I miejsce : Tomasz Świder kl. 3e
II miejsce: Małgorzata Łagowska kl. 3h
III miejsce: ex aequo Krystyna Wójcik 4f oraz Patrycja Kuras 3h
kategoria – język niemiecki
I miejsce: Kamil Rymut kl. 2e
II miejsce: Patryk Czółno kl. 2m

III miejsce: Damian Felon kl. 2m
Zwycięzcom gratulujemy! Rozdanie dyplomów wkrótce. R.B.

Wybory do rady samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

W dniu 29.09.2017 w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego zostały przeprowadzone wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Do wyborów zgłosiło się 5 kandydatów. W wyborach oddano 201  głosów ważnych. Oto pełna lista kandydatów oraz liczba uzyskanych głosów:
Róg Sylwia –  59 głosów
Filipek  Andżela – 45 głosów
Babicz Jakub – 38 głosy
 Szkutak Patrycja – 35 głosów
Garbarz Dominika – 24 głosy
Komisja wyborcza:
Uczniowie : Oleksy Adrian, Pichla Patryk, Patro Szczepan
Opiekun SU: Małgorzata Pieprzak

Wrzesień w ZST upłynął pod hasłem: Promocja bezpiecznego Internetu!

Internet to obecnie największe źródło informacji. Poza funkcjami informacyjnymi, edukacyjnymi czy komunikacyjnymi, staje się bardzo często narzędziem wykorzystywanym do przemocy, pornografii czy łatwym sposobem na wyłudzenie informacji. Niepokojące jest to, że zagrożenia takie dotykają w pierwszej kolejności dzieci i młodzież, które posiadają w tej chwili powszechny dostęp do Internetu zarówno w domu jak i w szkole.
W tym miesiącu poświęciliśmy dużo czasu aby kształtować właściwe nawyki użytkowania Internetu, uświadomienie młodym ludziom zagrożeń i przekazanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci.
21 września wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w Konferencji „Hejt i mowa nienawiści w Internecie” w ramach Projektu „Surfer nie hejter-przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści „w powiecie ropczycko-sędziszowskim koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uczniowie i nauczyciele pozyskali wiele cennych informacji nt. zjawiska hejtu, konsekwencji przemocy w Internecie oraz zasad bezpiecznego jego użytkowania.
Powyższą tematykę uczniowie klas I hd, I m, II eh i III mh kontynuowali w szkole w czterech cyklach trzygodzinnych warsztatów 28 i 29 września prowadzonych przez specjalistę C Sz-T panią Justynę Wróbel.
Realizacja tej formy zajęć była możliwa dzięki współpracy z Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SELF, które realizowało w naszej szkole projekt „Młodzież i dzieci – od dziś bezpieczni w sieci” w ramach programu Ministra Zdrowia na lata 2015-2018. Działania o tematyce bezpiecznego użytkowania Internetu będą nadal kontynuowane w formie szkoleń e-learning. Pedagog Anna Szeliga-Kuźniar.

« 1 z 2 »

Dzień chłopaka w naszej szkole

29 września w naszej szkole był obchodzony dzień chłopaka. Aby uświetnić ten dzień dziewczęta przygotowały drobne upominki dla swoich kolegów z ławy szkolnej.

Z okazji tego Święta wszystkim chłopcom – szczególnie uczniom ZST- życzymy uśmiechu na twarzy, a w sercu radości, spełnienia marzeń i pomyślności-wszystkiego najlepszego. A.Sz.K.

« 1 z 2 »

Uroczyste wręczenie stypendiów

W dniu 26 września 2017 roku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów, nagród rzeczowych oraz nagród finansowych Starosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego za bardzo dobre wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, zaangażowanie społeczne oraz sukcesy w sporcie uzyskane w roku szkolnym. Spośród 16 uczniów powiatu, troje to uczniowie naszej szkoły. Nagrodzeni zostali: Dominik Chłopek z kl. 2eh, Aneta Kowalska z kl. 3ef oraz Magdalena Gawron z kl. 4ef. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

« 1 z 2 »

Zawód z przyszłością projekt zwiększający szanse zatrudnienia absolwentów ZST

W dniu 22 września dyrektor oraz księgowa Zespołu szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Młp. podpisali umowę na realizacje projektu „Zawód z przyszłością”, realizowanego w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-15/17 z Działania 9.4 w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Nr projektu RPPK.09.04.00-18-0002/17. Celem projektu, którego wartość dofinansowania opiewa na kwotę 877591 zł, napisanego w partnerstwie z PZL Sędziszów S.A. jest zmodyfikowanie programu nauczania w zawodzie technik mechanik pod potrzeby PZL Sędziszów S.A. Modyfikacja będzie polegać na dodaniu  w treściach nauczania elementów mechatroniki, a konkretnie nowego przedmiotu programowanie i użytkowanie sterowników PLC, oraz programowanie obrabiarek programami typu CAM. W ramach tego projektu uczniowie w zawodzie technik mechanik będą mogli odbyć płatne staże wakacyjne w PZL Sędziszów S.A. Szkoła zdobędzie możliwość wyremontowania pracowni mechanicznej. Projekt ten umożliwi również wzbogacenie bazy szkoły o nowoczesne centrum frezerskie wraz z pełnym wyposażeniem oraz zestawy serowników i falowników PLC. M.K.

Nowości poszły w ruch

W bibliotece szkolnej pojawiły się pierwsze egzemplarze książek zamówionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem uczniów. Pierwsze pozycje zostały już wypożyczone. Wśród nowości znajdują się m.in. takie hity jak: Trzy metry nad niebem, Tylko TY, Płomienna korona, Złodziejka książek, Hobbit, Bez słów, Zmierzch opowiedziany na nowo, Sklepik z marzeniami, Morderstwo w Mezopotamii, Trzecia lokatorka, Zerwane zaręczyny, W pierścieniu ognia, Igrzyska śmierci, Chłopiec na szczycie góry, Chłopiec w pasiastej piżamie, Bóg nigdy nie mruga, Wołanie grobu, Chemia śmierci, Zapiski oficera Armii Czerwonej, Niezgodna, Zbuntowana, Wierna,. Zapraszam do wypożyczania. M.P.

« 1 z 2 »

Zaproszenie na III Wojewódzki Konkurs Fryzjerski

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im.prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim zaprasza na  III Wojewódzki Konkurs Fryzjerski, który odbędzie się w naszej szkole w dniu 23 października 2017 roku. 

Temat konkursu: WSPÓŁCZESNA ODSŁONA FRYZUR MĘSKICH „OSTRE CIĘCIE – MAN’S LOOK”

Więcej…

Staż w Portugalii

Dyrekcja ZST ogłasza nabór na wyjazd 20-osobowej grupy uczestników stażu do Portugalii z projektu „Zawodowcy bliżej nowoczesnego rynku pracy i usług” (Professionals closer to modern labor market and services), który odbędzie się pod koniec lutego 2018. Udział w projekcie mogą zgłaszać uczniowie klas trzecich technikum w zawodach technik usług fryzjerskich, technik handlowiec, technik mechanik. O wyborze kandydatów zadecyduje komisja w składzie Kierownik Szkolenia Praktycznego, nauczyciele języka angielskiego, wychowawcy klas trzecich oraz koordynator projektu pan Ryszard Filipek. Nabór trwa do końca września 2017. Wyniki w pierwszym tygodniu października.

Kryteria naboru uczestników:

  1. Zainteresowania w kierunku kształconego zawodu.
  2. Wysoka średnia ocen uzyskana w roku szkolnym 2016/2017.
  3. Dobre umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego.
  4. Bardzo wysoka kultura osobista i nienaganna postawa moralna.
  5. Aktywna postawa ucznia na terenie szkoły i klasy.
  6. Udział w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz w konkursach i zawodach.
  7. Złożenie podania wraz z CV i listem motywacyjnym w języku angielskim ( w  terminie do 30.09.2017).
  8. W przypadku braku akceptacji przez szkołę lub rezygnacji któregoś z kandydatów, wybrany zostanie kandydat z listy rezerwowej
  9. Ogłoszenie listy uczestników stażu oraz listy rezerwowej do 6.10.2017.